Kanton Sarajevo regija

Stručni savjetnik za koordinaciju rada mjesnih zajednica
Sarajevo
7 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za stambene poslove u Odsjeku za stambene poslove
Sarajevo
5 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za pravne poslove u odsjeku za pravne i kadrovske poslove
Sarajevo
5 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Pomoćnik direktora u Servisu za poslove ugostiteljstva
Sarajevo
5 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Šef odsjeka za finansijske, pravne i opće poslove
Sarajevo
1 dan do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Pomoćnik direktora u Sektoru za imovinsko-pravne poslove i opće poslove
Sarajevo
1 dan do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni savjetnik za poslove iz oblasti saobraćaja
Sarajevo
Danas ističe
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za pravne poslove u inspekcijskoj oblasti
Sarajevo
Danas ističe
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za poslove koordinacije rada sekretara mjesnih zajednica
Sarajevo
Danas ističe
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za isplatu ličnih prihoda
Sarajevo
Danas ističe
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za analitiku u oblasti privrede
Sarajevo
Danas ističe
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik u oblasti zakupa poslovnih prostora
Sarajevo
Danas ističe
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Sobarica (m/ž)
Sarajevo
6 dana do isteka
Hotel President Sarajevo
Naziv radnog mjesta Firma Lokacija Rok za prijavu