Traženi izraz: inženjer

Viši stručni saradnik za upravno rješavanje u oblasti prostornog uređenja i građenja u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline - 1 (jedan) izvrilac
Viši stručni saradnik za upravno rješavanje u oblasti prostornog uređenja i građenja u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline - 1 (jedan) izvrilac
Kakanj
12 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Sanitarno - vodni inspektor u Stručnoj službi za poslove Općinskog načelnika -1 (jedan) izvršilac
Sanitarno - vodni inspektor u Stručnoj službi za poslove Općinskog načelnika -1 (jedan) izvršilac
Kakanj
12 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Šef Odsjeka za geodetske poslove i katastar nekretnina u Službi za imovinsko - pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina -1 (jedan) izvršilac
Šef Odsjeka za geodetske poslove i katastar nekretnina u Službi za imovinsko - pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina -1 (jedan) izvršilac
Kakanj
12 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Direktor Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj - 1 (jedan) izvršilac
Direktor Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj - 1 (jedan) izvršilac
Kakanj
12 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Diplomirani Inženjer
Diplomirani Inženjer
Olovo
27 dana do isteka
Geomet d.o.o.
Procesni inženjer (m/ž)
Procesni inženjer (m/ž)
Labin (Hrvatska)
17 dana do isteka
HSG Kariera d.o.o.
Laborant u ulaznoj kontroli ambalaže (m/ž)
Laborant u ulaznoj kontroli ambalaže (m/ž)
Umag
17 dana do isteka
HSG Kariera d.o.o.
Uredski administrator (m/ž)
Uredski administrator (m/ž)
Sarajevo
3 dana do isteka
LRC Inženjering d.o.o.
Inženjer za projektovanje oplate (m/ž)
Remote
14 dana do isteka
JOT
Inženjer konstrukcije (m/ž)
Remote
14 dana do isteka
JOT
Inženjer dizajna aluminijuma (m/ž)
Remote
14 dana do isteka
JOT
BIM specijalista (MEP)
Remote
14 dana do isteka
JOT
Naziv radnog mjesta Firma Lokacija Rok za prijavu