Traženi izraz: direktor

Viši stručni saradnik za upravno rješavanje u oblasti prostornog uređenja i građenja u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline - 1 (jedan) izvrilac
Viši stručni saradnik za upravno rješavanje u oblasti prostornog uređenja i građenja u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline - 1 (jedan) izvrilac
Kakanj
12 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Sanitarno - vodni inspektor u Stručnoj službi za poslove Općinskog načelnika -1 (jedan) izvršilac
Sanitarno - vodni inspektor u Stručnoj službi za poslove Općinskog načelnika -1 (jedan) izvršilac
Kakanj
12 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Šef Odsjeka za geodetske poslove i katastar nekretnina u Službi za imovinsko - pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina -1 (jedan) izvršilac
Šef Odsjeka za geodetske poslove i katastar nekretnina u Službi za imovinsko - pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina -1 (jedan) izvršilac
Kakanj
12 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Direktor Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj - 1 (jedan) izvršilac
Direktor Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj - 1 (jedan) izvršilac
Kakanj
12 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Rukovodilac službe (sektora) mašinskog održavanja m/ž
Rukovodilac službe (sektora) mašinskog održavanja m/ž
Olovo
19 dana do isteka
Geomet d.o.o.
 Generalni direktor  (m/ž)
Generalni direktor (m/ž)
Teslić
5 dana do isteka
Dević d.o.o.
Spremačica
Hadžići
7 dana do isteka
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo
Elektroničar
Sarajevo
7 dana do isteka
KJP ZOI '84 Olimpijski Centar Sarajevo d.o.o.
Operater za sigurnost na stazama
Sarajevo
7 dana do isteka
KJP ZOI '84 Olimpijski Centar Sarajevo d.o.o.
Električar
Sarajevo
7 dana do isteka
KJP ZOI '84 Olimpijski Centar Sarajevo d.o.o.
Ekspert za javne nabavke
Sarajevo
7 dana do isteka
KJP ZOI '84 Olimpijski Centar Sarajevo d.o.o.
Stručni saradnik za praćenje i realizaciju investicija
Sarajevo
7 dana do isteka
KJP ZOI '84 Olimpijski Centar Sarajevo d.o.o.
Rukovodilac Odjela vertikalnog transporta i održavanja
Sarajevo
7 dana do isteka
KJP ZOI '84 Olimpijski Centar Sarajevo d.o.o.
Rukovodilac Odjela za ekonomsko - finansijske poslove
Sarajevo
7 dana do isteka
KJP ZOI '84 Olimpijski Centar Sarajevo d.o.o.
Spremačica, 1 izvršilac
Sarajevo
7 dana do isteka
Ju Edhem Mulabdić Sarajevo
Naziv radnog mjesta Firma Lokacija Rok za prijavu