Pronađeni poslovi

Terenski komercijalista (m/ž)
Sjeveroistočna BiH
22 dana do isteka
Obala II d.o.o.
Ravnatelj Doma zdravlja "Rama"
Prozor-Rama
4 dana do isteka
Dom zdravlja Rama
Električar (m/ž)
Brčko
22 dana do isteka
Rafinerija šećera Studen-Agrana
Elektroinženjer (m/ž)
Brčko
3 dana do isteka
Bimal
Stručni savjetnik za održavanje centralizovane obrade svih transakcija i izvještavanje
Sarajevo
4 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni savjetnik za računovodstvo
Sarajevo
4 dana do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Oficir za brdsku pješadiju - BiH-A-35599-2025 - 1 kadet
1 dan do isteka
Ministarstvo odbrane BiH
Nastavnika u zvanje docent za područje: Prirodne nauke, polje: Matematika, grana: Teorijska matematika
Mostar
1 dan do isteka
Univerzitet Džemal Bijedić
Nastavnika u zvanje redovni profesor za područje: Društvene nauke, polje: Pravo, grana: Međunarodno privatno pravo
Mostar
1 dan do isteka
Univerzitet Džemal Bijedić
Oficir za artiljerijske jedinice - BiH-A-35608-2024 - 1 kadet
1 dan do isteka
Ministarstvo odbrane BiH
Stručni savjetnik za poslove operativne jedinice trezora
Bihać
1 dan do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni saradnik za pravosuđe i izvršenje alternativnih krivičnih sankcija
Bihać
1 dan do isteka
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Pomoćnik ministra za vodoprivredu - 1 (jedan) izvršilac
Danas ističe
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Viši stručni saradnik za pitanje boračko-invalidske zaštite u Službi za upravu društvenih djelatnosti, pitanje boraca i opću upravu
Zavidovići
Danas ističe
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Stručni suradnik za arhivske poslove
Sarajevo
Danas ističe
Agencija za državnu službu Federacije BiH