Opšti uslovi

Pravila i uslovi korištenja stranica boljiposao.com
Molimo Vas da pažljivo pročitate pravila i uslove korištenja stranica boljiposao.com.
Internet stranice Boljiposao.com su u vlasništvu trgovačkog društva Bolji Posao - Društvo za internetni marketing d.o.o., Ismeta Alajbegovića Šerbe br. 7, 71210 Ilidža, Sarajevo.

Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranica boljiposao.com, stupate u ugovorni odnos s trgovačkim društvom Oglasnik d.o.o.i potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i saglasili se da će Vas ovi uslovi obvezivati, te prihvatate pravila i uslove navedene u tekstu kako slijedi.

Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvatate sljedeće uslove, primite na znanje da Vam nije dopuštena upotreba ovih stranica.

Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama boljiposao.com, primjenjuju se navedeni uslovi i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni Republike BiH.

1. Pristanak na primjenu Opštih uslova korištenja portala boljiposao.com
Svojim pristupom portalu www.boljiposao.com (dalje u tekstu: boljiposao.com) neopozivo pristajete na primjenu Opštih uslova korištenja portala boljiposao.com na pravni odnos Vas i vlasnika portala.

Pojedini servisi unutar portala boljiposao.com mogu imati i vlastite uslove korištenja. Ukoliko nije drugačije istaknuto, koriste se Opšti uslovi korištenja portala boljiposao.com.

2. Opšti uslovi korištenja
Portal boljiposao.com je namijenjen spajanju poslodavaca i posloprimaca. To je skup internet alata koji su namijenjeni poslodavcima i posloprimcima.

Poslodavci mogu pregledavati biografije posloprimaca, objavljivati oglase za otvorena radna mjesta, a posloprimci se mogu javljati na oglase poslodavaca te kreirati vlastiti, standardiziran CV.

Portal boljiposao.com ne garantuje za tačnost podataka u objavljenim biografijama posloprimaca i oglasima poslodavaca.

Portal boljiposao.com zadržava pravo brisanja tekstova (oglasa i/ili biografija) neprimjerenog sadržaja, prema svojoj diskrecijskog procijeni.

3. Opšti uslovi za poslodavce
Objavljivanje oglasa za otvorena radna mjesta ili korištenje drugih ponuđenih usluga naplaćuje se prema važećem cjenovniku objavljenom na portalu boljiposao.com.

Pretraživanje oglasa poslodavaca omogućeno je svim posjetiteljima i korisnicima portala boljiposao.com.

Poslodavac se obavezuje da će usluge objavljivanja oglasa i ostale usluge korisititi jedino i isključivo u svrhu pronalaženja odgovarajućih radnika za svoje potrebe, bez zlouporabe baze podataka portala boljiposao.com. Pod zlouporabom baze podataka portala boljiposao.com osobito se podrazumijeva kopiranje baze podataka (biografija posloprimaca) na bilo koji medij (dakle, pohranjivanje podataka iz baze biografija portala boljiposao.com na računala korištenjem automatskih aplikacija), bez obzira na namjeru ili svrhu takvog postupanja poslodavca i bez obzira na osobu koja je kod poslodavca obavila takav postupak, bez prethodnog odobrenja portala boljiposao.com. U slučaju zlouporabe baze podataka poslodavac odgovara za cjelokupnu štetu kako portalu boljiposao.com odnosno njegovom vlasniku, tako i trećim osobama.

Poslodavac koji objavi svoj oglas na portalu boljiposa.com neće držati boljiposao.com i/ili vlasnika portala boljiposao.com odgovornim ni za kakvu potencijalnu štetu koja bi mu mogla biti nanesena zloupotrebom podataka navedenih u oglasu od strane posloprimaca ili trećih osoba.

Poslodavcima nije dozvoljeno u oglasima navoditi uslove koji se po bilo kojoj osnovi mogu smatrati diskriminatornima. U suprotnom, takvi oglasi biti će ispravljeni u djelu u kojem vlasnik portala boljiposao.com procijeni da je diskriminitatoran, uz prethodnu obavijest poslodavcu.

Portal boljiposao.com zadržava pravo na neobjavljivanje oglasa koji svojim sadržajem diskriminira ljude po vjerskoj, nacionalnoj ili drugoj osnovi ili svojim sadržajem predstavlja kazneno djelo, prekršajno djelo ili osnovu za nastanak štete vlasniku portala boljiposao.com ili trećoj osobi.

4. Opšti uslovi za posloprimce
Portal boljiposao.com omogućava besplatno objavljivanje biografija posloprimaca i pretraživanje objavljenih oglasa poslodavaca te komuniciranje putem foruma.

Objave i izmjene vlastitih biografija posloprimaca te komunikacija na forumu moguće su samo uz prethodnu registraciju.

Posloprimac koji je na portalu boljiposao.com objavio vlastiti CV, odnosno izjavio neku informaciju na forumu, odgovara za tačnost objavljenih podataka, kako prema poslodavcu, tako i prema vlasniku portala boljiposao.com i trećim osobama.

5. Autorska prava
Portal boljiposao.com zadržava autorska prava nad svim sadržajima objavljenim na portalu, osim ukoliko za pojedini sadržaj nije drugačije naznačeno.
Zabranjeno je svako korištenje autorskog djela bez saglasnosti vlasnika.

6. Zaštita privatnosti
Portal boljiposao.com poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja.
Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku neće davati na uvid trećoj strani, osim ukoliko ti podaci budu zatraženi od strane suda, u sudskom postupku.
Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana posebnim zakonom.

Podaci koje su posloprimci unijeli pri registraciji, kao i podaci u njihovim vlastitim biografijama bit će dostupni samo registriranim poslodavcima koji su pristup bazi biografija stekli registracijom.

7. Pravo na izmjenu i uklanjanje sadržaja
Portal boljiposao.com zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu, bez prethodne najave.

Portal boljiposao.com zadržava pravo ukloniti sadržaj koji smatra nepodobnim ili sadržaj koji je u suprotnosti s ovim Uslovima, kao i trenutno ukinuti registriranom korisniku korisnički račun, bez prethodne najave, u slučaju nedopuštenog korištenja sadržaja portala odnosno kršenja ovih Uslova.

8. Korištenje stranice
Portal boljiposao.com neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja portala boljiposao.com.

Portal boljiposao.com neće odgovarati za eventualnu štetu nastalu korištenjem savjeta (preuzetih sa drugih portala / autora članka / pravnika / arhitekta / savjetnika) koje mogu nastati zbog netačnih ili nedovoljnih informacija dostavljenih od strane korisnika ili nekih drugih razloga.

Portal boljiposao.com objavljuje i linkove na vanjske stranice koje nisu u njegovom vlasništvu i/ili nisu nastale u sklopu boljiposao.com. Portal boljiposao.com ne jamči korisnicima tih stranica i/ili portala zaštitu podataka, odnosno ne jamči za sadržaj tih stranica.

9. Dostupnost stranice
Portalu boljiposao.com pristupa se putem interneta, zbog čega se ne može garantirati svakodnevna dostupnost servisa i informacija na portalu.

10. Pravila za korištenje foruma
Sadržaj Foruma portala boljiposao.com bez ograničenja mogu čitati i pregledavati svi posjetitelji portala boljiposao.com.
Korištenje Foruma (korištenje foruma definirano je kao otvaranje tema i/ili pisanje poruka) moguće je isključivo uz registraciju korisnika.
Korisnik je saglasan da je sva komunikacija na Forumu portala boljiposao.com javna, a ne privatna.

Svaka poruka na Forumu je stav ili mišljenje isključivo njenog autora i ne odražava službeni stav portala boljiposao.com, koji se ne može držati odgovornim za njihov sadržaj.
Korisnik je odgovoran za sav sadržaj poruka koje ostavlja na Forumu i pristaje snositi odgovornost za sve posljedice koje mogu proizići iz sadržaja poruke koju je ostavio na Forumu portala boljiposao.com.

Korisnik se obvezuje:

  • da neće koristiti Forum za objavljivanje ili širenje materijala/poruka čiji je sadržaj na bilo koji način u suprotnosti s BiH zakonima, uvredljiv, lažan, pristran, prijeteći, vulgaran, prostački, eksplicitan ili na bilo koji način može biti shvaćen kao kršenje građanskih prava;
  • da neće nuditi trećim osobama zapise – file-ove koji sadrže software ili neki drugi materijal zaštićen Zakonom o autorskom pravu, osim u slučaju da je korisnik lično vlasnik prava na dotični materijal;
  • da neće koristiti Forum kako bi prikupljao sadržaj od trećih osoba za koji zna ili sumnja da bi njihovim korištenjem prekršio Zakon o autorskim pravima ili neki drugi BiHi/ili međunarodni zakon;
  • da neće nuditi trećim osobama fileove koji sadrže viruse ili bilo koji software ili program čije bi korištenje moglo izazvati djelomično ili potpuno onesposobljavanje rada računala.

Zadatak administaratora i moderatora Foruma je uređivanje, uklanjanje, zatvaranje, premještanje tema koje nisu u skladu s idejom samog Foruma. Također, oni imaju pravo uređivanja naslova tema i brisanja poruka čiji sadržaj smatraju neprimjerenim za objavu na Forumu.

Portal boljiposao.com ne preuzima odgovornost za trajnost poruka na Forumu, krivo adresiranje, zakašnjenje u prikazu poruke ili nemogućnosti da se sačuva sadržaj pojedinog foruma.

Portal boljiposao.com zadržava pravo bez najave ukloniti neku poruku s Foruma, ali nema obavezu brisanja sadržaja koji pojedinačni korisnik drži uvredljivim ili eksplicitnim.
Portal boljiposao.com ne preuzima odgovornost za eventualne posljedice koje mogu nastati iz korištenja Foruma.

Korisnicima koji budu zloupotrebljavali Forum ili ostavljali poruke neprikladnog ili uvredljivog sadržaja bit će na određeno vrijeme ili trajno zabranjeno korištenje Foruma.
Portal boljiposao.com zadržava pravo da sve korisnike koji se u svojim porukama na bilo koji način ogriješe o zakone Republike BiH prijavi nadležnim organima i otkrije im identitet tih korisnika.

Ukoliko primjetite poruku koja nije u skladu sa navedenim, molimo Vas da o tome obavijestite administratora na e-mail: [email protected]

11. Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti
U skladu sa navedenim zakonom portal boljiposao.com prikuplja sljedeće podatke oglašivača:
Pravne osobe - ime firme, sjedište firme, ID, PDV, ime i prezime odgovorne osobe
Fizičke osobe - ime i prezime naručitelja, njegovo prebivalište, odnosno boravište (tj. ime, prezime, adresu)

12. Rubrika 'Savjeti pravnika'
Savjeti pravnika na portalu boljiposao.com iznijeti su isključivo u informativne i edukativne svrhe i ne smatraju se pravnim mišljenjem ili stavom vezanim uz konkretan slučaj i konkretne osobe i ne mogu biti zamjena za stručnu pomoć odvjetnika.

13. Izmjena i dopuna Opštih uslova korištenja
Portal boljiposao.com odnosno njegov vlasnik, zadržava pravo jednostrane izmjene i/ili dopune ovih Opštih uvslova korištenja portala boljiposao.com, bez prethodne obavijesti, te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene izmjene i/ili dopune stupaju na snagu objavom na ovom portalu.