Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 08.03.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Vozač - 1 (jedan) izvršitelj

Oglas je istekao
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
08.03.2024.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu čl. 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/05 i 103/21), Federalna ministrica kulture i sporta/športa, objavljujeJ A V N I O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u
Federalnom ministarstvu kulture i sporta/športa


Vozač - 1 (jedan) izvršitelj


Opis poslova:

Obavlja poslove upravljanja motornim vozilom; stara se o tehničkoj ispravnosti i čistoći vozila; vodi propisanu evidenciju o vozilu i njegovoj uporabi; vodi propisanu evidenciju o pređenoj kilometraži i utrošku goriva; priprema putne naloge i druge dokumente za službena putovanja; izrađuje izvješća o upotrebi vozila; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovoditelj.Opći uslovi su:

da je državljanin Bosne i Hercegovine
da je punoljetan
da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta
da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta
da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini.
da nije obuhvaćen odredbom čl. IX. 1. Ustava BiH


Posebni uslovi su:

SSS – Saobraćajna, Gimnazija ili neka druga srednja škola, 10 mjeseci radnog staža, položen vozački ispit B kategorije


Uz prijavu na Javni oglas, kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze:

Kratki životopis
uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 6 mjeseci
izvod iz matične knjige rođenih
diplomu o završenoj školskoj spremi
dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
dokaz o radnom stažu (uvjerenje/potvrda od poslodavca ili uvjerenje FZ PIO/MIO-listing)
ovjerenu izjavu da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH, odnosno u BiH
ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1. Ustava BiH


Izabrani kandidati će biti dužni, prije preuzimanja dužnosti namještenika, dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri mjeseca) i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Kandidati koji ispunjavaju sve uvjete tražene javnim oglasom će biti obaviješteni, putem telefona navedenog u prijavi, o mjestu i vremenu održavanja intervjua.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Dokumenti dostavljeni uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa kratkim životopisom i potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom, na adresu:Federalno ministarstvo kulture i sporta/športa
Obala Maka Dizdara br. 2
71 000 S a r a j e v o
sa naznakom:
„Javni oglas za prijem namještenika
u radni odnos na neodređeno vrijeme"


Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.

Mostar, 22.02.2024.

O zaposleniku