Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Voditelj produženog boravka

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Gradiška
Rok prijave:
17.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta:
JU OŠ “VASA ČUBRILOVIĆ”

GRADIŠKA,

Mihajla Pupina 10,

tel.: 051/813 – 313,

E-mail : [email protected]


JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta


- Voditelje produženog boravka, na određeno vrijeme, puna norma - do 30.6.2020.

- 4 izvršioca - lice sa iskustvom

- Voditelj produženog boravka, na određeno vrijeme, puna norma - do 30.6.2020.

- 1 izvršilac - lice sa iskustvom

- Voditelj produženog boravka, na određeno vrijeme, puna norma - do 30.6.2020.

-1 izvršilac - lice sa iskustvom

- voditelj produženog boravka, na određeno vrijeme, puna norma - do 30.6.2020.

-1 izvršilac - lice sa iskustvomOpšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su prema članu 5. Pravilnika:

1. Da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz stava 1. t. 4) i t. 5 ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.Posebni uslovi:za nastavnika pod rednim brojem 1. - da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor razredne nastave ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo; nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno –obrazovnom radu;

- za nastavnika pod rednim brojem 2. - da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje diplomirani pedagog ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno –obrazovnom radu;

- za nastavnika pod rednim brojem 3. - da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor fizičkog vaspitanja ili ekvivalent , odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno –obrazovnom radu;

- za nastavnika pod rednim brojem 4.- da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor engleskog jezika ili ekvivalent , odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno –obrazovnom radu;Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i

dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovrajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenom radnog staža po vrstama posla;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na intervju i test.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima biće obavljen 25.10.2019. godine sa početkom u 15 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole.
Vrsta posla:
rad na određeno vrijeme

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:
Fakultet