Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 02.03.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Stručni suradnik za procesnu podršku u nadzoru i upravljanju mrežama 2, Grupa za procesnu podršku u nadzoru i upravljanju mrežama, Odjel za nadzor i upravljanje performansama mreža, Sektor za upravljanje mrežama i uslugama, Direkcija za pokretnu mrežu, 1

Oglas je istekao
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
02.03.2024.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Temeljem članka 20 a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Sl. novine F BiH 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u F BiH (Sl. novine F BiH br. 13/19 od 27.02.2019. godine i Sl. novine F BiH br. 9/21 od 3.02.2021. godine), Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Sl. novine F BiH br.54/19), članka 138 i 142 Statuta Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, članka 8 i 9 Pravilnika o radu Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Priloga V Pravilnika o radu Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, suglasnosti FMPiK za objavu javnog natječaja za prijem u radni odnos br: 07/1-45-327/24 od 06.02.2024. godine i Odluke Uprave Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar broj: UD-3-7-22/24 od 15.02.2024. godine, JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, raspisuje

J A V N I O G L A S
za prijem radnika u radni odnos
na neodređeno vrijeme uz probni rad


DIREKCIJA ZA POKRETNU MREŽU

Tehničar za kabelske mreže i usluge 3, Grupa za kabelsku mrežu i usluge 2, Odjel za upravljanje kabelskom mrežom i uslugama 2, Regija Sjever, Direkcija za pokretnu mrežu, 1 (jedan) izvršitelj, minimalno 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, probni rad 3 mjeseca, mjesto rada Kiseljak


Opis posla:

Samostalno obavljanje preventivnih i redovnih mjerenja na kabelskim mrežama i na CPE terminalnoj opremi
Pravovremeno otklanjanje kvarova na CPE terminalnoj opremi ili pravovremeno eskalira poštujući interne procedure i procese
Osiguravanje tehničke mjerne dokumentacije za komisijski prijam novoizgrađenih kabelskih mreža
Instaliranje i održavanje CPE terminalne opreme u pristupnoj kabelskoj mreži
Pružanje podrške korisnicima i podešavanje CPE terminalne opreme
Sudjelovanje u izradi projekata i mini projekata za kabelske mreže
Sudjelovanje i nadzor izgradnje i rekonstrukcije kabelskih mreža koristeći alate i mjerne instrumente
Prikupljanje podataka o telekomunikacijskoj infrastrukturi i opremi
Osiguravanje tehničke podrške djelatnicima prodaje, službi za korisnike, terenskim ekipama, dobavljačima opreme, vanjskim suradnicima i partnerima u cilju bržeg i točnijeg uočavanja i rješavanja problema u pristupnoj mreži
Pružanje pomoći i obuke manje iskusnim djelatnicima
Osiguravanje ispravne i ažurirane dokumentacije za podršku procesima i procedurama
Dostavljanje informacije o parametrima kabelske mreža za potrebe poslovnih odluka na rekonstrukciji i za uvođenja novih usluga
Osiguravanje točnih podataka za ažuriranje internih baza podataka
Ažuriranje internih baze podataka
Osiguravanje traženih poslovnih izvješća na brz i učinkovit način sukladno internim procedurama i procesima HT-a
Sudjelovanje u različitim projektima unutar i izvan odjela s ciljem pružanja podrške i rješenja vezanih uz kabelske mreže
Samostalnost u obavljanju svih zadanih poslova
Ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovoditelja


2. Tehničar za kabelske mreže i usluge 3, Grupa za kabelsku mrežu i usluge 2, Odjel za upravljanje kabelskom mrežom i uslugama 2, Regija Jug, Direkcija za pokretnu mrežu, 1 (jedan) izvršitelj, minimalno 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, probni rad 3 mjeseca, mjesto rada Posušje

Opis posla:

Samostalno obavljanje preventivnih i redovnih mjerenja na kabelskim mrežama i na CPE terminalnoj opremi
Pravovremeno otklanjanje kvarova na CPE terminalnoj opremi ili pravovremeno eskalira poštujući interne procedure i procese
Osiguravanje tehničke mjerne dokumentacije za komisijski prijam novoizgrađenih kabelskih mreža
Instaliranje i održavanje CPE terminalne opreme u pristupnoj kabelskoj mreži
Pružanje podrške korisnicima i podešavanje CPE terminalne opreme
Sudjelovanje u izradi projekata i mini projekata za kabelske mreže
Sudjelovanje i nadzor izgradnje i rekonstrukcije kabelskih mreža koristeći alate i mjerne instrumente
Prikupljanje podataka o telekomunikacijskoj infrastrukturi i opremi
Osiguravanje tehničke podrške djelatnicima prodaje, službi za korisnike, terenskim ekipama, dobavljačima opreme, vanjskim suradnicima i partnerima u cilju bržeg i točnijeg uočavanja i rješavanja problema u pristupnoj mreži
Pružanje pomoći i obuke manje iskusnim djelatnicima
Osiguravanje ispravne i ažurirane dokumentacije za podršku procesima i procedurama
Dostavljanje informacije o parametrima kabelske mreža za potrebe poslovnih odluka na rekonstrukciji i za uvođenja novih usluga
Osiguravanje točnih podataka za ažuriranje internih baza podataka
Ažuriranje internih baze podataka
Osiguravanje traženih poslovnih izvješća na brz i učinkovit način sukladno internim procedurama i procesima HT-a
Sudjelovanje u različitim projektima unutar i izvan odjela s ciljem pružanja podrške i rješenja vezanih uz kabelske mreže
Samostalnost u obavljanju svih zadanih poslova
Ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovoditelja


3. Stručni suradnik za procesnu podršku u nadzoru i upravljanju mrežama 2, Grupa za procesnu podršku u nadzoru i upravljanju mrežama, Odjel za nadzor i upravljanje performansama mreža, Sektor za upravljanje mrežama i uslugama, Direkcija za pokretnu mrežu, 1 (jedan) izvršitelj, minimalno 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, probni rad 6 mjeseci, mjesto rada MostarOpis posla:

Praćenje, unaprjeđivanje i provođenje procesa i procedura za procesnu podršku u nadzoru i upravljanju mrežom
Realizacija projekata u svrhu postizanja visoke kvalitete, dostupnosti i pouzdanosti mreže
Prikupljanje i analiziranje tehničkih podataka sustava.
Provodi i koordinira održavanje sustava za procesnu podršku u nadzoru i upravljanju mrežom
Predstavlja i promovira interese HT Eronet-a izvan kompanije kroz suradnju sa korisnicima i vanjskim partnerima.
Osigurava visoku dostupnost, pouzdanost i kvalitetu sustava
Izrađuje i implementira procedure za procesnu podršku u nadzoru i upravljanju mrežom
Aktivno sudjeluje u definiranju sučelja za procesnu podršku u nadzoru i upravljanju mrežom
Identificira probleme, određuje prioritete i nudi kvalitetna rješenja
Osigurava pokazatelje uspješnosti tehničkih sustava (KPI) unutar zadanih vrijednosti
Samostalno obavljanje svih zadanih poslova
Sudjelovanje u različitim projektima unutar i izvan odjela s ciljem pružanja podrške i rješenja za procesnu podršku u nadzoru i upravljanju mrežom
Provodi povjerene projektne zadatke
Implementira nova tehnička rješenja u svrhu poboljšanja kvalitete, pouzdanosti i dostupnosti sustava
Provodi aktivnosti vezane uz ugovore o održavanju
Provodi planove za postupanje u kriznim situacijama i koordinira aktivnost s ostalim sektorima unutar kompanije i vanjskim partnerima
Implementira i verificira nove usluge i servise u mrežama
Provjerava i izvješćuje o kvaliteti implementiranih rješenja u mrežama
Predlaže i sudjeluje u realizaciji projekata koji će doprinijeti poboljšanju kvalitete, stabilnosti mreža i zadovoljstvu korisnika
Identificira rizike i predlaže rješenja
Pruža tehničku podršku u svrhu definiranja i implementacije novih usluga i servisa
Koordinira i surađuje sa ostalim sektorima i vanjskim partnerima pri implementaciji rješenja u svrhu kvalitetnijeg rješavanja žalbi korisnika
Analizom problema i tehničkom stručnošću sudjeluje u rješavanju kompleksnih korisničkih žalbi
Osigurava provođenje poslova s minimalnim utjecajem na kvalitetu mreže
Nadzire, koordinira i osigurava visoku kvalitetu radova na sustavima
Pruža tehničku podršku pri optimizaciji sustava
Nadzire i analizira rad sustava na osnovu dostupnih podataka te predlaže rješenja za njihovo poboljšanje
Prikuplja i analizira podatke za potrebe izvješćivanja
Kreira i dostavlja izvješća
Ažurira baze podataka o puštanju u rad novih servisa, opreme i uređaja, kao i sve dokumente koji služe u svrhu boljeg rada mreža
Osigurava ispravnu i ažuriranu dokumentaciju za podršku procesima i procedurama
Osigurava mogućnosti poboljšanja procesa obavještavanja u skladu sa internim procedurama i procesima HT Eronet-a
Kontinuirano prati modele izvješćivanja unutar kompanije
Ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovoditelja


4. Stručni suradnik za napajanje i klimatizaciju 2, Grupa za napajanje i klimatizaciju, Odjel za mrežnu infrastrukturu, Sektor za planiranje i razvoj mreža, Direkcija za pokretnu mrežu, 1 (jedan) izvršitelj, minimalno 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, probni rad 6 mjeseci, mjesto rada MostarOpis posla:

Strateško i operativno planiranje sustava napajanja i klimatizacije tehničkih prostora
Izgradnja, upravljanje i održavanje sustava napajanja i klimatizacije tehničkih prostora
Izrada i pribavljanje tehničke dokumentacije za sustave napajanja i klimatizacije tehničkih prostora
Pružanje tehničke podrške Odjelu za pravne poslove u akviziciji, pribavljanju dozvola za elektroenergetske priključke
Pružanje tehničke podrške poslovima prodaje i veleprodaja
Pokretanje procesa nabave roba, usluga i radova za potrebe Odjela, priprema tehničke specifikacije za natječajne dokumentacije i sudjelovanje u procesima nabave
Dostavljanje sve potrebne dokumentacije i podataka radi uknjiživanja instalirane opreme u osnovna sredstva
Provodi povjerene projektne zadatke i sudjeluje u realizaciji projekata izgradnje i održavanja sustava napajanja i klimatizacije tehničkih prostora
Provodi poslove vezane uz kontrolu kvalitete izvršenih poslova i zadataka
Izvješćuje o kvaliteti izvršenih poslova
Identificira rizike i predlaže rješenja
Definira i organizira podršku ostalim poslovnim područjima
Samostalno obavljanje svih zadanih poslova
Sudjelovanje u različitim projektima unutar i izvan odjela s ciljem pružanja podrške i rješenja vezanih uz sustave napajanja i klimatizacije
Planira i kreira izvješća
Kontinuirano prati modele izvješćivanja unutar kompanije
Ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovoditelja


Uvjeti

Opći uvjeti:

Da je državljanin BiH
Da ima navršenih 18 godina života
Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje je izabran)
Da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak)


Posebni uvjeti:

- za radna mjesta pod rednim brojem 1 i 2): SSS/IV, elektrotehničar, računalni tehničar, strojarski tehničar, tehničar za elektroenergetiku ili tehničar za mehatroniku, poznavanje rada na računalu, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- za radno mjesto pod rednim brojem 3): VSS/VII, drugi ciklus visokog obrazovanja, fakultet elektrotehnike, računarstva ili informatike, znanje stranog jezika, poznavanje rada na računalu, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- za radno mjesto pod rednim brojem 4): VSS/VII, drugi ciklus visokog obrazovanja, fakultet elektrotehnike, računarstva, informatike ili strojarstva, znanje stranog jezika, poznavanje rada na računalu, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Uz uredno popunjenu i vlastoručno potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave je na internet stanici Poduzeća – www.hteronet.ba i u uredu protokola, na adresi Kneza Branimira b.b. Mostar),

dostaviti i slijedeću dokumentaciju:

životopis,
uvjerenje o državljanstvu,
izvod iz matične knjige rođenih,
diplomu/svjedodžbu
(ukoliko je diploma/svjedodžba stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, obvezno uz diplomu dostaviti i ovjerenu kopiju nostrificirane/priznate diplome/svjedodžbe)

uvjerenje/potvrdu prethodnog poslodavca o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima uz preciziranje poslova na kojima je radio/radi i dužine radnog odnosa na navedenim poslovima
dokaz o poznavanju rada na računalu
dokaz o znanju stranog jezika, ukoliko je isto traženo kao uvjet za poziciju na koju se dostavlja prijava
Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 2 Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Službene Novine F BiH broj 54/19)

Kandidati koji se pozivaju na prioritet pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Službene novine F BiH broj 54/19) dužni su dostaviti dokaze o prioritetu upošljavanja i to:

Dokaz da su nezaposleni,
Dokaz da imaju status razvojačenog branitelja


Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenim kopijama. Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji, ovjerene kopije ne smiju biti starije od 6 mjeseci.

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta podnose prijavu za svako radno mjesto pojedinačno i uz svaku prijavu dostavljaju traženu dokumentaciju. U tom slučaju, dovoljno je uz jednu prijavu dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije, dok u drugim prijavama mogu dostaviti obične kopije dokumentacije s naznakom prijave u kojoj se nalaze originali ili ovjerene kopije zahtijevane dokumentacije.

Neuredne, nepotpune i ne blagovremene prijave bit će odbačene zaključkom.

Kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene biti će pismenim putem obaviješteni o mjestu, datumu i vremenu održavanja pismenog dijela ispita.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na pismenom ispitu ukoliko je osvojio najmanje 60% bodova od ukupno mogućih 100%.

O mjestu, datumu i vremenu polaganja usmenog ispita, kandidati će biti obaviješteni usmeno ili pismeno putem e-mail-a.

Ako kandidat koji je uredno pozvan ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Prijave na oglas s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnoj novini Oslobođenje.

Kandidat je obvezan na poleđini omotnice naznačiti svoje ime, prezime i adresu

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno putem protokola na adresu:JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar,
Kneza Branimira b.b.,
88 000 Mostar,
sa naznakom:
Prijava na javni oglas za radno mjesto _________________________________________________,
(naziv radnog mjesta)
pod rednim brojem __________________________
(redni br. u javnom oglasu)


Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa izvršit će se sukladno Zakonu o radu F BiH, Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u F BiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, Pravilniku o radu Javnog Poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar i Odluci Uprave Društva

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.

Mostar, 23.02.2024.

O zaposleniku