Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Profesor/nastavnik muzičke kulture

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Dubrave
Rok prijave:
17.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta:
JU OŠ “SVETI SAVA” DUBRAVE

78 411 DUBRAVE - GRADIŠKA

Tel.051/860-551; 860-410

KONKURS

za prijem radnika na određeno vrijeme

- Profesor/nastavnik njemačkog jezika - 2 nastavna časa u Područnom odjeljenju Laminci, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, odnosno do 31.8.2020. godine - 1 izvršilac.

- Profesor/nastavnik muzičke kulture - 16 nastavnih časova (9 u CŠ Dubrave i 7 u PO Laminci), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, odnosno do povratka radnika sa bolovanja - 1 izvršilac.

Ukoliko za navedeno radno mjesta ne bude prijavljen kandidat sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita.Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ispunjavaju uslove predviđene članom 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, članom 3. stav ž). Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs jesu:

1. Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, dostaviće kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs, uz potpisanu prijavu, su:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za kandidata koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Kandidati koji budu dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua biće obaviješteni pisanim putem od strane Komisije za prijem radnika.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačnu adresu stanovanja i kontakt telefona (po mogućnosti broj mobilnog telefona ).

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske” Banjaluka.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, preporučeno ili direktno u školu.Adresa je:

JU Osnovna škola “Sveti Sava” Dubrave

Dubrave b.b. 78411 Dubrave, Gradiška

sa naznakom – “prijava na oglas, ne otvarati”
Vrsta posla:
rad na određeno vrijeme

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:
Fakultet