Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik u zvanje docent za naučnu oblast Softversko inženjerstvo

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Zenica
Rok prijave:
17.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu Odluka Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-3411/19 od 30.09.2019.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje


K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika


METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Nastavnik

Nastavnik u zvanje docent (reizbor-bez zasnivanja radnog odnosa)
za predmet Neorganska tehnologija II 1 izvršilac


EKONOMSKI FAKULTET

Nastavnik

Nastavnik u zvanje docent (napredovanje)
za užu naučnu oblast Finansije 1 izvršilac
Saradnik

Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
za naučnu oblast Kvantitativna ekonomija 2 izvršioca
Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
za naučnu oblast Finansije 4 izvršioca
Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
za naučnu oblast Računovodstvo i revizija 3 izvršioca


POLITEHNIČKI FAKULTET

Nastavnik

Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
za naučnu oblast Softversko inženjerstvo 3 izvršioca
Saradnik

Saradnik u sva zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa)
za naučnu oblast Softversko inženjerstvo 3 izvršioca


FILOZOFSKI FAKULTET

Nastavnik

Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnnog dnosa)
za užu naučnu oblast Računarske nauke 1 izvršilac
Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
za predmete: Red i kultura i Kultura i identitet 1 izvršilac
Saradnik

Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
za užu naučnu oblast Pedagogija 2 izvršioca
Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
za užu naučnu oblast Primijenjena matematika 1 izvršilac
Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
za užu naučnu oblast Računarsko programiranje 1 izvršilac


MAŠINSKI FAKULTET

Nastavik

Nastavnik u zvanje docent (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
za užu naučnu oblast Inženjerstvo zaštite okoliša 1 izvršilac
Saradnik

Saradnik u zvanje viši asistent (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
za užu naučnu oblast Projektovanje i upravljanje proizvodni sistemima i kvalitetom 1 izvršilac


PRAVNI FAKULTET

Nastavnik

Nastavnik u zvanje redovni profesor (napredovanje-izbor u više zvanje)
za užu naučnu oblast Historija države i prava 1 izvršilac
Nastavnik u zvanje docent (napredovanje-izbor u više zvanje)
za užu naučnu oblast Građansko pravo 1 izvršilac


Saradnik

Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
za užu naučnu oblast Krivično pravo 3 izvršioca


USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna (nastavnička i saradnička) zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), odredbama članova 279, 280, 281, 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (prečišćeni tekst), te Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici (u slučajevima gdje je primjenjiv).

Pogledati na web-stranici www.unze.baUz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

kraću biografiju s pregledom objavljenih naučnoistraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon i e-mail adresu;
originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka ili uvjerenje o sticanju naučnog stepena doktora nauka;
original ili ovjerenu fotokopiju Odluke o prethodnom izboru, ukoliko se radi o napredovanju ili reizboru;
dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada);
dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige);
dokaze o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja, ukoliko se radi o izboru u zvanje vanrednog profesora;
dokaze o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih i magistarskih radova (kopija odluke o imenovanju);
izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopiju izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja izdatog od strane verificirane institucije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa, ili dokaz da je doktorska disertacija napisana i odbranjena na nekom svjetskom jeziku, ili uvjerenje o položenim ispitima iz svjetskog jezika).


Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

kraću biografiju s pregledom objavljenih naučnoistraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon i e-mail adresu;
originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome I ciklusa (dodiplomski studij) i II ciklusa (magistarski studij);
dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku I ciklusa/dodiplomskog studija (uvjerenje o položenim ispitima);
dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku II ciklusa/magistarskog studija kod izbora u saradničko zvanje – viši asistent (uvjerenje o položenim ispitima);
dokaz o dužini trajanja studija (uvjerenje o dužini trajanja studija s podacima o dužini studiranja od strane kandidata);
dokaz o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama, ukoliko ih kandidat posjeduje (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada);
izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopija izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja izdatog od strane verificirane institucije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa ili uvjerenje o položenim ispitima iz svjetskog jezika).
Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o njenoj nostrifikaciji ili priznavanju inostrane kvalifikacije u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.UNIVERZITET U ZENICI
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i naučne oblasti odnosno predmeta na koji se konkuriše – NE OTVARATI)Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs objavljen u dnevnom listu Avaz dana 03.10.2019.godine

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:
Fakultet