Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 08.03.2024. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

Doktor u timu porodične medicine na određeno vrijeme vrijeme u trajanju od jedne godine - 4 izvršioca

Oglas je istekao
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
08.03.2024.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Na osnovu čl. 20a. stav. 2. Zakona o radu (˝Službene novine FBiH˝ broj 26/16, 89/18 i 44/22), čl. 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK (˝Službene novine HNK˝, broj: 4/19, 5/19 i 5/20), čl. 4. Pravilnika o radu br. 950-01/22 od 26.08.2022. godine, i Odluke direktora broj: 235/24 od 20.02.2024. godine J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar, Osmana Đikića br. 6, Mostar, objavljujeJ A V N I O G L A S
za popunu upražnjenih radnih mjesta


NAZIV RADNOG MJESTA

Doktor stomatologije na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine - 1 izvršilac
Doktor u timu porodične medicine na određeno vrijeme vrijeme u trajanju od jedne godine - 4 izvršioca
Doktor medicine u Službi za hitnu medicinsku pomoć na određeno vrijeme vrijeme u trajanju od jedne godine - 1 izvršilac
Medicinska sestra/tehničar u timu porodične medicine na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine - 4 izvršioca
Medicinska sestra/tehničar u Službi za zdravstvenu zaštitu djece na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine - 1 izvršilac


OPĆI USLOVI:

da je kandidat stariji od 18 godina,
da je državljanin BiH.


Kao dokaz ispunjavanja općih uslova kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerenje/potvrda od CIPS-a ne starije od tri mjeseca od dana objave oglasa,
uvjerenje o državljanstvu ne starije od tri mjeseca od dana objave oglasa.


POSEBNI USLOVI:Doktor stomatologije na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine
Uslovi: VSS - stomatološki fakultet, položen stručni ispit, licenca nadležne komore, poznavanje rada na računaru.

Potrebni dokumenti:

potpisana prijava – obrazac sa podacima o kandidatu, podacima o radnom mjestu na koje se kandidat prijavljuje i izjava o tačnosti podataka (Kandidati su dužni obrazac za prijavu na konkurs preuzeti na web stranici J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar http://dzsgmostar.ba ili na protokolu J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar).
diploma o završenom fakultetu,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
licenca za samostalan rad nadležne komore,
dokaz o poznavanju rada na računaru.


Opis poslova i radnih zadataka:

radi na poslovima aktivne i pasivne stomatološke zaštite,
samostalno radi u ambulanti,
vrši individualno i grupno prosvjećivanje putem savjeta i predavanja,
vrši sistematske preglede i ostale planirane akcije (rano otkrivanje karijesa),
daje upute za oralnu higijenu,
vrši fluoridaciju i druge preventivne mjere u cilju zaštite zuba i mekih tkiva usne šupljine,
sarađuje sa specijalistima i stomatolozima unutar službe,
vrši ekstrakcije zuba, konzervativno i endodontsko zbrinjavanje zuba, liječenje blažih patoloških procesa u usnoj duplji,
uredno vodi obaveznu medicinsku dokumentaciju,
svojim stručnim i savjesnim radom dužan je da čuva povjerena materijalna sredstva kao i da vodi računa o racionalnoj potrošnji materijalnih dobara i lijekova,
obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu šefa službe.


Zasnivanje radnog odnosa: na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine.

Probni rad: bez probnog rada.2. Doktor u timu porodične medicine na određeno vrijeme vrijeme u trajanju od jedne godine (4 izvršioca)

Uslovi: VSS - Medicinski fakultet, položen stručni ispit, licenca nadležne komore, poznavanje rada na računaru.

Potrebni dokumenti:

potpisana prijava – obrazac sa podacima o kandidatu, podacima o radnom mjestu na koje se kandidat prijavljuje i izjava o tačnosti podataka (Kandidati su dužni obrazac za prijavu na konkurs preuzeti na web stranici J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar http://dzsgmostar.ba ili na protokolu J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar).
diploma o završenom fakultetu,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
licenca za samostalan rad nadležne komore,
dokaz o poznavanju rada na računaru.


Opis poslova i radnih zadataka:

organizira i upravlja radom tima porodične medicine,
radi u ordinaciji, kao i u zajednici, za populaciju registriranih osiguranih osoba,
odgovoran je za pružanje kontinuirane zdravstvene zaštite svakog pojedinca u porodici,
pruža prvu i hitnu medicinsku pomoć u ordinaciji i van sjedišta Doma zdravlja,
dijagnosticira i liječi akutna i hronična oboljenja,
vrši pregled umrlih, utvrđuje vrijeme i uzrok smrti i izdaje propisani dokument,
vodi medicinsku dokumentaciju putem tekuće evidencije i putem IZIS,
organizira i provodi promociju zdravlja svih pacijenata,
provodi zdravstveni odgoj populacije u vezi sa zdravim stilovima života, te daje smjernice porodičnoj medicinskoj sestri,
brine o racionalnom propisivanju lijekova,
vodi evidenciju bolovanja i upućuje pacijente drugim instancama za ocjenu zsravstvenog stanja,
putem ankete evaluira zadovoljstvo pacijenata s uslugama,
koordinira rad sa specijalističkim službama, bolnicom, te hitnom pomoći,
definira zdravstveni i socijalni profil porodice (socijalno-medicinska dijagnostika) i priprema godišnji program rada tima porodične medicine,
provodi inter-sektorsku suradnju,
obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja a po principima savremene porodične – obiteljske medicine,
vrši obradu za IK, sistematske preglede i ljekarska uvjerenja u skladu sa specijalizacijom,
utvrđuje uzrok smrti lica izvan zdravstvene ustanove ukoliko posjeduje Rješenje kantonalnog ministarstva zdravstva,
radne zadatke obavlja u ambulanti porodične/obiteljske medicine i u kući pacijenata,
koordinira sa svim službama u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite pacijenata,
vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju,
obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu,
provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije liječenja i rehabilitacije,
čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke,
poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima, stalno unaprjeđujući kvalitet zdravstvene usluge,
vrši poslove iz oblasti uspostavljanja standarda sigurnosti i kvaliteta
dostavlja izvod iz medicinske dokumentacije po nalogu neposrednog rukovodioca,
obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja,
obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Doma zdravlja, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cijelosti provodi, za što je i odgovoran,
ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira,
obavlja i druge poslove iz domena porodične medicine u skladu sa propisima i internim aktima Doma zdravlja.


Zasnivanje radnog odnosa: na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine.

Probni rad: bez probnog rada.3. Doktor medicine u Službi za hitnu medicinsku pomoć na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine (1 izvršilac)

Uslovi: VSS - Medicinski fakultet (specijalista urgentne medicine ili doktor medicine), položen stručni ispit, licenca nadležne komore, poznavanje rada na računaru.

Potrebni dokumenti:

potpisana prijava – obrazac sa podacima o kandidatu, podacima o radnom mjestu na koje se kandidat prijavljuje i izjava o tačnosti podataka (Kandidati su dužni obrazac za prijavu na konkurs preuzeti na web stranici J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar http://dzsgmostar.ba ili na protokolu J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar).
diploma o završenom fakultetu,
uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu – samo za specijaliste urgentne medicine,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
licenca za samostalan rad nadležne komore,
dokaz o poznavanju rada na računaru.


Opis poslova i radnih zadataka:

prijem i registracija poziva i obavijesti i utvrđivanje prioriteta za slanje tima HMP,
vođenje medicinske dokumentacije,
ljekarski pregled oboljelog - povrijeđenog na mjestu povrede - oboljenja u stanu ili transportu,
ljekarski pregled oboljelog- povrijeđenog na odjelu hitne medicinske pomoći obavlja sve medicinsko - tehničke radnje u cilju postavljanja dijagnoze, liječenja i zbrinjavanja bolesnih i povrijeđenih, vrši poslove reanimacije obavlja poslove mrtvozorstva,
pružanje medicinske pomoći za transport oboljelog - povrijeđenog sa trijažom.


Zasnivanje radnog odnosa: na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine.

Probni rad: bez probnog rada.4. Medicinska sestra/tehničar u timu porodične medicine na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine (4 izvršioca)

Uslovi: SSS - Srednja medicinska škola općeg smjera, položen stručni ispit, licenca nadležne komore, poznavanje rada na računaru.


Potrebni dokumenti:

potpisana prijava – obrazac sa podacima o kandidatu, podacima o radnom mjestu na koje se kandidat prijavljuje i izjava o tačnosti podataka (Kandidati su dužni obrazac za prijavu na konkurs preuzeti na web stranici J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar http://dzsgmostar.ba ili na protokolu J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar).
dokaz o završenoj srednjoj školi,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
licenca za samostalan rad nadležne komore,
dokaz o poznavanju rada na računaru.


Opis poslova i radnih zadataka:

radi u ambulanti porodične medicine, kao i u zajednici gdje žive registrovani građani,
daje najveći doprinos socijalno-medicinskoj dijagnostici zajednice,
prikuplja relevantne podatke za planiranje rada,
sudjeluje u svim preventivno-promotivnim programima s pojedincima i grupama,
sudjeluje u evaluaciji programa rada tima porodične medicine, zajedno s ljekarom,
odgovara za pružanje sestrinske njege pojedinca ili grupa (prevencija, liječenje, rehabilitacija),
razvija sestrinsku praksu putem kritičkog razmišljanja i istraživanja,
provodi kućno liječenje po nalogu ljekara,
sarađuje sa školama, socijalnim ustanovama, mjesnim zajednicama,
radi u intervenciji,
zakazuje redovne i kontrolne preglede pacijenata,
radi u kartoteci i vodi evidenciju i potrebnu dokumentaciju u vezi sa pacijentom,
pruža informacije pacijentu zakazuje redovne kontrolnie preglede, otvara porodične zdravstvene kartone, uzima sestrinsku anamnezu,
sudjeluje kod prijema pacijenta, uspostavlja komunikaciju, promatranje, procjenu i rješavanje aktuelnih problema,
daje informacije pacijentima,
vodi dnevne i mjesečne izvještaje i tromjesečne, unos podataka u računar i rad sa IZIS,
vrši savjetovanje kao i edukaciju pacijenta (o njezi dijabetičkog stopala, prehrani dijabetičara, odvikavanje od pušenja, zdrav stil života) primjenjuje propisanu terapiju (infuzije kao i aplikacija lijeka),
daje sredstva za imunizaciju u jednoj dozi, mjeri krvni pritisak,
uzima materijal za laboratorijske analize (bris, urin, stolica), otprema u laboratorij,
previjanje i njega postoperativnog bolesnika (primarna obrada rane) incizija manjeg apscesa i previjanje,
priprema torbe za kućne posjete
plasiranje stalnog ili promjena katetera kao i kateterizacija mokraćnog mjehura kratkotrajnim kateterom, davanje klizme,
EKG -snimanje,
sterilizacija - priprema materijal i sam tok izvođenja sterilizacije, plasiranje braunile, ispiranje uha (cerumena),
inhaliranje pacijenta, primjena terapije kisikom,
skidanje šavova sa toaletom i previjanje,
toaleta dekubitalne rane,
mjerenje GUK - glukometrom,
mjerenje visine, težine i obima kod pacijenta,
primarno zbrinjavanje prijeloma – transportna imobilizacija,
vađenje stranog tijela (iz kože, potkožnog tkiva, oka, uha, nosa) uz prisustvo ljekara,
sudjeluje u reanimiranju (vještačko disanje i masaža srca),
podučava učenike, stažiste, pripravnike i novozaposlene radnike specifičnostima rada u ambulanti obiteljske medicine i terenu, te sudjeluje u stručnom usavršavanju zdravstvenog osoblja
obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja iz oblasti sestrinstva,
učestvuje u liječenju pacijenta pod nadzorom ordinirajućeg ljekara i provodi ordiniranu terapiju,
vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju,
održava higijenu ormarića za lijekove, sanitetskog materijala i instrumenata,
prima pacijente na pregled, a po potrebi pomaže pri pregledu,
radi sve poslove medicinske sestre/tehničara u ordinaciji i intervenciji
provodi sistem naručivanja i telefonsko savjetovanje pacijenata
obavezna je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu,
provodi timske postupke iz područja prevencije bolesti i promocije zdravlja,
čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke,
poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima, stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene usluge
gore navedene radne zadatke obavlja u ambulanti opće/porodične medicine i u kući pacijenta,
obavezna je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cijelosti provodi, za šta je i odgovorna,
ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira,
obavlja poslove u čitavom sistemu Ustanove po potrebi organizacije, kao i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja,
obavlja i druge poslove na zahtjev šefa tima u skladu sa propisima i internim aktima Doma zdravlja.


Zasnivanje radnog odnosa: na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine.

Probni rad: bez probnog rada.5. Medicinska sestra/tehničar u Službi za zdravstvenu zaštitu djece na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine (1 izvršilac)

Uslovi: SSS - Srednja medicinska škola općeg smjera, položen stručni ispit, licenca nadležne komore, poznavanje rada na računaru.


Potrebni dokumenti:

potpisana prijava – obrazac sa podacima o kandidatu, podacima o radnom mjestu na koje se kandidat prijavljuje i izjava o tačnosti podataka (Kandidati su dužni obrazac za prijavu na konkurs preuzeti na web stranici J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar http://dzsgmostar.ba ili na protokolu J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar).
dokaz o završenoj srednjoj školi,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
licenca za samostalan rad nadležne komore,
dokaz o poznavanju rada na računaru.


Opis poslova i radnih zadataka:

utvrđuje identitet djeteta,
osigurava vezu između ljekara i bolesnika, odnosno njegove porodice,
vrši poslove sterilizacije i odgovara za sterilnost instrumenata, zavojnog materijala i drugog pribora,
pronalazi, otvara i ulaže zdravstvene kartone,
daje subkutane, intramuskularne i intravenozne injekcije,
prikuplja kartone iz ordinacije,vodi elektronsku evidenciju u IZIS-u,
obrađuje rane i opekotine pod nadzorom ljekara,
snabdjeva ordinaciju i kartoteku svim potrebnim obrascima,
postavlja sve vrste zavoja i imobilizacija,
popunjava recepte, uputnice, uvjerenja i drugu dokumentaciju,
prikuplja i dostavlja određenim službama izvještaje i druga dokumenta,
radi i druge poslove iz svog djelokruga rada,
poznavanje rada na računaru i informatičke obrade podataka, i radi dnevne i mjesečne izvještaje,
vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju,
vrši trijažu pacijenata,
učestvuje u preventivnom i kurativnom radu sa djecom od 0 do 6 godina,
obavezna je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu,
provodi timske postupke iz područja prevencije i promocije liječenja i rehabilitacije,
čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke,
poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima, stalno unaprjeđujući kvalitet zdravstvene usluge,
obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja,
obavezna je da se upozna sa svim važećim aktima Doma zdravlja, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cjelosti provodi, za što je i odgovorna,
ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira.


Zasnivanje radnog odnosa: na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine.

Probni rad: bez probnog rada.PRIORITET PRI ZAPOŠLJAVANJU

U skladu sa čl. 7. stav 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Službene novine HNK“, broj: 4/19, 5/19 i 5/20) prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe iz čl. 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Hercegovačko-neretvanskom Kantonu-Županiji, kao i osobe koje po drugim važećim zakonima imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove radnog mjesta, te su kandidati dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju kojom dokazuju status korisnika prava.

Prednost/prioritet pri zapošljavanju, ostvaruju korisnici prava koji imaju prijavljeno prebivalište u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu, najmanje pet godina prije objave javnog oglasa na koji se prijavljuje, u skladu sa čl. 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK-a i čl. 3. st. 4. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu (˝Službene novine HNK˝ broj 1/24).

U skladu sa Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu (˝Službene novine HNK˝ broj 1/24), čl. 4. korisnici prava prema ovoj Uredbi imaju pravo na prvenstvo prilikom prvog zapošljavanja u stečenoj stručnoj spremi, koje pravo prestaje ukoliko radni odnos temeljem takvog zapošljavanja postane radni odnos na neodređeno vrijeme.Kandidati, da bi ostvarili prioritet pri zapošljavanju, u skladu sa naprijed navedenom Uredbom (˝Službene novine HNK˝ broj 1/24) trebaju da dostave:

Dokumentacija kojom se dokazuje status korisnika prava, ne starije od dana objave Javnog oglasa (Tabela 1.);
Uvjerenje o kretanju građana – kao dokaz o prebivalištu (PBA - 4A obrazac) koji izdaje MUP HNK, ne starije od dana objave Javnog oglasa;
Uvjerenje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji Federalnog zavoda MIO/PIO, ne starije od dana objave Javnog oglasa;
Uvjerenje/Potvrda svih poslodavaca kod kojih je korisnik prava imao/ima zasnovan radni odnos, sa jasno naznačenom dužinom trajanja ugovora (određeno/neodređeno vrijeme) i naznakom stepena stručne spreme s kojom je radnik zasnovao radni odnos kod poslodavca, ne starije od dana objave Javnog oglasa.


Tabela 1.

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS KORISNIKA

Redni broj

Pripadnost braniteljskoj kategoriji

Naziv dokaza - dokumenta

Organ koji ga izdaje

1.

Član porodice poginulog, umrlog i nestalog branioca

- Uvjerenje o statusu djeteta poginulog, umrlog i nestalog branioca - Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu poginulog, umrlog i nestalog branioca - Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama za poginulog, umrlog i nestalog branioca

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

2.

Ratni vojni invalid

Rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

3.

Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja

Rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja i odlikovanja ili uvjerenje

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

4.

Demobilisani branilac

Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

5.

Dijete: a) Ratnog vojnog invalida b) Dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja c) Demobilisanog branioca.

Uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida Rješenje o priznatom pravu a) Invalidninu, b) Mjesečni novčani dodatak, c) Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

a) i b) Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu c) Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta.

Navedene dokaze dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.NAPOMENA ZA SVE KANDIDATE:

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa za radno mjesto broj 1., 2. i 3. obaviće se pismeni i usmeni ispit.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa za radno mjesto broj 4. i 5. obaviće se usmeni ispit.
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos (dalje u tekstu: Komisija) će o vremenu i mjestu održavanja svih faza izbornog procesa obavijestiti kandidate pismenim putem na adresu kandidata, kao i putem e-mail adrese kandidata, ukoliko je navedena u obrascu prijave na javni oglas.
Podaci o Komisiji će biti objavljeni na oglasnoj ploči i web stranici poslodavca.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa u dva dnevna lista.
Tekst javnog oglasa objavljen je na web stranici J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar http://dzsgmostar.ba i na web stranici Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona https://www.szzhnz-k.ba/index.php
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji i ne podliježu vraćanju nakon okončane konkursne procedure.
Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta, podnose prijavu na svako radno mjesto pojedinačno i uz svaku prijavu dostavljaju traženu dokumentaciju. U tom slučaju, dovoljno je uz jednu prijavu dostaviti originalne ili ovjerene kopije dokumenata, dok u drugim prijavama mogu dostaviti neovjerene kopije dokumenata s naznakom prijave u kojoj se nalaze originali ili ovjerene kopije zahtjevanih dokumenata.
Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave Komisija će odbaciti zaključkom uz obrazloženje istog, uz obavezu dostave zaključka kandidatu.

Prijave je potrebno dostaviti neposredno na protokol ustanove ili putem pošte preporučeno na adresu:J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar
Ul. Osmana Đikića br. 6
88 108 M o s t a r
sa naznakom
“PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO
(Navesti naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje)
NE OTVARATI“


Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK

Mostar, 22.02.2024.

O zaposleniku