Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Pale
Rok prijave:
22.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta:
JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PALE

PALE

raspisujeJAVNI KONKURS

za izbor direktora JU Srednjoškolski centar PaleZa direktora škole može da bude izabrano lice koje pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 01/16 i 66/18) ispunjava i posebne uslove propisane članom 129. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) i to:- Da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

- Da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

- Da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole;

- Da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti (originalne ili ovjerene fotokopije) sljedeće dokumente:1. Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i o ostvarenim rezultatima u vaspitno-obrazovnom radu;

2. Uvjerenje o državljanstvu;

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte;

4. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa stečenog nakon četiri godine studija ili ekvivalent;

5. Potvrdu kojom se dokazuje da kandidat ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada;

7. Program rada u narednom četvorogodišnjem mandatu;

8. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od šest mjeseci);

9. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od šest mjeseci);

10. Ljekarsko uvjerenje o opštoj psihičkoj i fizičkoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci);

11. Ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen članom IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

12. Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja.

Direktor škole se imenuje na period od četiri godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijave dostaviti lično ili slati poštom sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor direktora škole” na adresu: JU Srednjoškolski centar Pale

Njegoševa broj 7, 71420 Pale
Vrsta posla:
rad na određeno vrijeme

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:
Fakultet