Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Srebrenica
Rok prijave:
24.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta:
JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA“ SREBRENICA
Ul.Milivoja Mićića bb, 75430 Srebrenica

Na osnovu člana 136.stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ br.44/17 i 31/18), Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole( „Službeni glasnik RS“ br.49/18), Školski odbor na sjednici održanoj dana 20.09.2019.godine donio je odluku o raspisivanju

KONKURSA
za izbor i imenovanje direktora škole

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 1/16 i 66/18), kandidati moraju da ispunjavaju i uslove propisane čl.137. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18), kao i Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole ( „Službeni glasnik RS“ br.49/18).

Na osnovu čl.137. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju za direktora škole može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:
1.Da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS ili ekvivalent;
2.da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.
3.Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz prijavu na konkurs, kandidati treba da prilože sledeća dokumenta:
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi;
2. Potvrdu kojom dokazuje da ima majmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome ;
3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
5. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostvljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
6. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
7. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
8. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Uvjerenje iz stava 1.tačka 4. ovog člana škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.
Na raspisani konkurs mogu ravnopravno konkurisati i lica iz člana 177.stav 2.Zakona.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor će pisanim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:
JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA“
Ul.MILIVOJA MIĆIĆA BB
75430 SREBRENICA
Vrsta posla:
rad na određeno vrijeme

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:
Fakultet