PROŠIREN SPISAK: Bh. građani mogu ići raditi u SAD

Dobre vijesti!

Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS), u konsultaciji sa Stejt departmentom (DOS), objavilo je spisak zemalja čiji državljani ispunjavaju uslove za učešće u programima za vizu H-2A i H-2B u narednoj godini, piše na sajtu USCIS-aObavijest u kojoj se navode zemlje koje ispunjavaju uslove biće objavljena u Federalnom registru 10. novembra 2021. godine.

Za narednu godinu, sekretar za državnu sigurnost, uz saglasnost državnog sekretara, odlučio je da doda Bosnu i Hercegovinu, Republiku Kipar, Dominikansku Republiku (trenutno samo kvalifikovana za program H-2A), Haiti, Mauricijus i Svetu Luciju na listu zemalja koje ispunjavaju uslove za učešće u H-2A i H-2B programima.

Moldavija više ne ispunjava uslove za program viza H-2A jer više ne ispunjava regulatorne standarde za taj program. Međutim, kvalifikovanost Moldavije za program H-2A ostaje na snazi do 18. januara 2022. godine.

DHS zadržava svoje ovlaštenje da dodaje zemlje na spisak kvalifikovanih zemalja u bilo koje vrijeme i da odluči da ne preimenuje nijednu zemlju na kraju jednogodišnjeg perioda nakon datuma objavljivanja posljednjeg imenovanja zemlje u Federalnom registru, ako DHS i DOS utvrđuju da zemlja ne ispunjava uslove za nastavak imenovanja.

Programi za vizu H-2A i H-2B omogućavaju poslodavcima iz SAD-a da dovedu strane državljane u Sjedinjene Države kako bi popunili privremene poljoprivredne i nepoljoprivredne poslove.

Obično USCIS odobrava H-2A i H-2B samo za državljane zemalja koje je sekretar za državnu sigurnost označio kao kvalifikovane za učešće u programima.

Međutim, USCIS može odobriti H-2A i H-2B peticije, uključujući one koje su bile na čekanju do datuma obavještenja o Federalnom registru, za državljane zemalja koje nisu na listi od slučaja do slučaja samo ako je to potrebno odlučno da bude u interesu Sjedinjenih Država.

Faktori koji bi mogli da dovedu do isključenja zemlje ili uklanjanja zemlje sa spiska uključuju prevaru, zloupotrebu, stope odbijanja, stope prekoračenja, zabrinutost zbog trgovine ljudima i druge oblike nepoštivanja odredbi i uslova H- 2 programa državljana te zemlje koji su suprotni interesima SAD.

USCIS je skraćenica za US Citizenship and Immigration Services ( op BUKA)

Četvrtak, 11.11.2021.