U Komori provedena još jedna uspješna obuka za mentore praktične nastave

U Komori provedena još jedna uspješna obuka za mentore praktične nastave

/26. 05. 2023. godine./

Kroz nastavak projekta Podrška uspostavljanju dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo u Privrednoj komori Kantona Sarajevo 26. maja 2023. godine uspješno je završena petodnevna obuka za mentore praktične nastave. Obuku su vodili master treneri Mehmed Bubić, Jasmina Pezo, Boris Šašić i Rašid Šehović.

Obukom su obuhvaćene teme kao što su uloga, zadaci, te odgovornosti mentora u dualno organizovanom stručnom obrazovanju, prednosti i koristi dulano organizovanog stručnog obrazovanja te zakonski propisi koji se odnose na obuku mladih u preduzeću.

Kroz teorijski i praktični program obuke polaznici su bili u prilici naučiti kako izraditi plan praktične nastave u kompaniji, koji se zasniva na tipičnim radnim i poslovnim procesima, stvoriti uslove pogodne za učenje i motivirajuću kulturu učenja u kompaniji, koristiti metode obuke i medije u skladu sa situacijom, također znati pružiti podršku mladima sa poteškoćama u učenju tako što bi se individualizirala njihova obuka, prepoznati probleme i sukobe tokom obuke u kompaniji i raditi na njihovom rješavanju, te utvrditi i procijeniti učinak i provesti intervjue za procjenjivanje. Ovim je zaokružan proces obučavanja mentora kroz ovaj projekat.

Provedbu ovog projekta je podržala Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u sklopu svog projekta “Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini”, u ime Vlada Švicarske i SR Njemačke.

LinkedIn

LinkedInPratite nas na LinkedIn-u zato što svakodnevno donosimo najnovije oglase, vijesti i savjete za traženje posla i razvoj karijere -> www.linkedin.com/company/boljiposao-com

LinkedIn - posao.hr

Petak, 02.06.2023. / https://pksa.ba/