Provjeri prvo- ne vjeruj svakom oglasu za posao!! Preuzmi aplikaciju #ProvjeriPrvo

 

Provjeri prvo- ne vjeruj svakom oglasu za posao

Napokon imamo aplikaciju pomoću koje ćete moći pronaći važne informacije o lažnim oglasima za posao i spriječiti prevare i trgovinu ljudima.


Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je BoljiPosao.com označen kao provjereni izvor za objavu oglasa i ponuda za posao!


Pozivamo Vas da skinete aplikaciju #ProvjeriPrvo i da se aktivno uključite u borbu protiv radne ekspolatacije. Aplikaciju koja će se redovno ažurirati izradilo je Udruženje Ja bih u EU uz podršku Evrospke unije i Vijeća Evrope.
Aplikaciju možete skinuti klikom na link:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kingdom.provjeriprvo

Pošaljite informacije o vašem iskustvu sa online oglasima za posao na:

[email protected]

Sve provjerene oglase pogledajte na portalu BoljiPosao.com


U nastavku pročitajte više informacija o projektu koje prenosimo sa portala Udruženja Ja bih u EU


Kreirana je aplikacija sa osnovnim informacijama o trgovini ljudima u svrhu radne ekspolatacije. Projekat implementira NVO #JabihEU za Vijeće Evrope.


Projekat #ProvjeriPrvo (#CheckSourceFirst) komunicira prevenciju trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije. Ukazuje na činjenicu da je važno da svaka osoba koja razmišlja o aplikaciji ili prihvatanju posla preko internet oglasa, posebno u inostranstvu, prvo provjeri autentičnost i istorijat poslodavca i agencija koje objavljuju oglase.
Pored agencija za zapošljavanje, poslodavaca i radnika, aktivnosti projekta uključuju i nadležne institucije koje se bave dugoročnijim rješavanjem ovog problema. #ProvjeriPrvo podržan je u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“ i projekta “Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini”

Trgovina ljudima predstavlja tešku povredu ljudskih prava koja narušava život žrtve i nakon što je eksploatacija prestala. Od 24,9 miliona ljudi koji su upali u zamku prisilnog rada, 16 milliona osoba se eksploatišu u privatnom sektoru, poput kućnih poslova, građevinarstva i poljoprivrede. 4,8 miliona osoba su žrtve prisilne seksualne eksploatacije, a 4 miliona osoba su žrtve prinudnog rada nametnutog od strane državnih vlasti.
Projekat prepoznaje značaj organizacija civilnog društva i medija u podizanju svijesti o problemu trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, posebno u svrhu radne eksploatacije.
Uvjeti života u Bosni i Hercegovini, veliki broj nezaposlenih osoba i loša socio-ekonomska situacija, imaju presudan značaj za pojavu i porast fenomena trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije.

Različite ponude za zaposlenje u inostranstvu, otvaraju različite mogućnosti za prevare, obmane i na kraju, ozbiljne slučajeve trgovine ljudima. Preko milion građana Bosne i Hercegovine prati ili su članovi zatvorenih Facebook grupa sa oglasima za posao u inostranstvu. Internet nudi širok spektar mogućnosti pristupa oglasima ponude i potražnje posla, počevši od pretraživanja, preporučenih reklama i oglasa pa do različitih oblika komunikacije putem koje se lako mogu regrutovati žrtve. Trgovci ljudima danas imaju brojne mogućnosti, koje su povoljne, garantuju anonimnost te imaju veliki domet, stoga #ProvjeriPrvo.


 

 

Petak, 27.08.2021.