Radnici u Elektroprivredi protestuju zbog "neutemeljenih" zahtjeva rudara

U zgradi Elektroprivrede BiH u Sarajevu danas je održan kratki protestni skup radnika (inžinjeri, monteri, tehničari) koji podržavaju generalnog direktora Admira Andeliju u jeku problema s rudarskim sektorom.Neki od zaposlenih u sklopu Elektroprivrede javili su se i našem portalu poručujući da žele iskazati podršku direktoru te poručiti da rudari imaju, kako kažu, neutemeljene zahtjeve.
Skup je održan u holu zgrade Elektroprivrede s ciljem iskazivanja podrške upravi.

Tako sada, kao u nadrealistima, imamo situaciju gdje neko iskazuje protest zbog zahtjeva rudara, bez obzira na opravdanost ili neopravdanost zahtjeva.

Podsjetimo, rudari iz sedam rudnika, koji su u koncernu Elektroprivrede, već skoro sedam dana ne silaze u jame. Imaju nekoliko zahtjeva, među kojima je smjena direktora Elektriprivrede, ali i rudnika "Kreka". Ipak, iz Elektroprivrede poručuju da su određeni zahtjevi nerealni te da bi moglo doći do većih problema u snabdijevanju električnom energijom.

Ovo su zahtjevi rudara, a rok za ispunjavanje koji su dali je 1. decembar:

 • Smjena generalnog direktora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (u nastavku teksta Elektroprivreda)
 • Izvršiti smjenu direktora Rudnika uglja "Kreka" u Tuzli zbog katastrofalnih proizvodnih rezultata, devastiranih međuljudskih odnosa, jednostranog usvajanja odluka od značaja po životni standard radnika i izdavanje naloga za pokretanje krivične prijave protiv predsjednika Sindikalne organizacije istog rudnika
 • Elektroprivreda do 31. maja sljedeće godine mora sačiniti Plan i program uvezivanja radnog staža svim radnicima rudnika koji su u sastavu koncerna
 • Elektroprivreda i Sindikat se obavezuju na primjenu važećeg Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH
 • Elektroprivreda i Sindikat se obavezuju da najkasnije do 30. aprila sljedeće godine usaglase jedinstven Pravilnik o radu i Pravilnik o radnom učinku za sve rudnike u sastavu koncerna
 • Elektroprivreda se obavezuje da odustane od primjene postojećeg Pravilnika o radu i Pravilnika o radnom učinku do usaglašavanja novih
 • Elektroprivreda se obavezuje na potpuno ispunjenje obaveza iz Sporazuma sa Sindikatom od 19. maja 2021. godine
 • Elektroprivreda i menadžmenti sedam rudnika uglja u FBiH se obavezuju da je u određenim okolnostima primjenu mjere Prekida rada moguće vršiti u rudnicima uglja uz saglasnost sindikata i Vijeća zaposlenika pod usaglašenim uslovima po pitanju materijalnih prava radnika
 • Isplatu dnevnica radnicima u rudnicima uglja u sastavu koncerna za vrijeme radničkog neposluha i protesta izvršiti u skladu s Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu
 • Elektroprivreda se obavezuje najkasnije do 3. decembra da će zatražiti od Vlade FBiH saglasnost za izmjenu cijene uglja koji se iz rudnika isporučuje Elektroprivredi
 • Elektroprivreda se obavezuje nakon date saglasnosti Vlade FBiH da će rudnicima dostaviti prijedlog Ugovora o isporuci uglja za 2022. godinu po cijeni višoj za 20 posto u odnosu na cijenu utvrđenu Ugovorom o isporuci uglja za 2021. godinu
 • Elektroprivreda i rudnici se obavezuju da će osigurati potrebna sredstva za izmirivanje obaveza s ciljem ispunjenja obaveza za penzionisanje svih uposlenika koji su u prethodnom periodu stekli ili će dokraja 2022. godine steći uslove za penzionisanje
 • Elektroprivreda i rudnik uglja "Gračanica" se obavezuju na nastavak provođenja aktivnosti koje za krajnji cilj imaju otvaranje zamjenskog kapaciteta za PK "Dimnjače" u rudniku uglja "Gračanica".

Navode da će, ukoliko ne budu prihvaćeni njihovi zahtjevi, biti utvrđen novi datum protesta rudara ispred Vlade FBiH, gdje će doći sa svojim porodicama i podrškom građana ovog entiteta.

S druge strane direktor Elektriprivrede Andelija za nove zahtjeve sindikata kaže da su zapravo stari, samo je dodan zahtjev o proširenju kapaciteta rudnika Gračanica, ali to je ionako, kako reče, poslovna odluka i sindikat ne može tražiti nešto takvo.

"Sve vrijeme imam osjećaj da se sindikat ne želi dogovoriti. Na početku smo imali osam tačaka, pa devet, pa jedanaest, sad je to trinaest. Da se dogovorimo vjerovatno bi sutra bilo petnaest. Postojao je dogovor, sporazum od srijede, na osnovu čega je prekinut protest u Sarajevu. Pozivam ponovo sindikat i ministarstvo koje je bilo moderator dogovora, da potpišemo taj sporazum, prekinemo agoniju i raspamećivanje cijele države", izjavio je on.

Ponedjeljak, 29.11.2021. / klix.ba