Seminar za pripremanje polaganja pravosudnog ispita


Privredna komora Kantona Sarajevo obavještava sve zainteresirane kandidate da organizira:

Seminar za pripremanje polaganja pravosudnog ispita 13.oktobar/listopad sa početkom u 09.00 sati u prostorijama Komore

Program seminara provodit će se na osnovu i u okviru Zakona o pravosudnom ispitu (Službene novine Federacije BiH, br.2/95, 35/98, 29/03 i 43/13) i Programa pravosudnog ispita (Službene novine Federacije BiH, broj 28/16).

Predavači na seminaru su članovi/ispitivači Komisije za polaganje pravosudnog ispita na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

Seminar će trajati devet vikenda.

U toku seminara obradit će se ispitna materija iz krivičnog prava, građanskog prava sa porodičnim pravom, privrednog prava, upravnog i radnog prava, ustavnog sistema i organizacije pravosuđa.

U okviru seminara realizirat će se i praktične vježbe (pismeni radovi) za polaganje pismenog dijela ispita iz krivičnog i građanskog odnosno porodičnog prava.

Nakon završetka programa, polaznicima će se izdati potvrda o pohađanju seminara za pripremanje polaganja pravosudnog ispita.

Kotizacija: 800,00 KM, po polazniku. U cijenu je uključen PDV. Navedeni iznos se može platiti u dvije rate.Kotizacija se uplaćuje na žiro račun komore: Raiffeisenbank bank BiH 1610000004560078.
U kotizaciju su uključena predavanja, pisani materijal i osvježenje.

Detaljnije informacije možete dobiti putem telefona na brojeve

250-117, 250-116, 250-131,

ili na e-mail:

[email protected],

[email protected],

[email protected].

Prijavu za seminar možete poslati mail-om, na gore navedene adrese ili na fax. broj 033/226-717, najkasnije do 5.oktobra/listopada t.g.

 

S poštovanjem

Lejla Halkić

Direktorica Centra za edukaciju i informatičke poslove

Četvrtak, 30.08.2018. / http://www.pksa.com.ba/