Seminar za pripremanje polaganja pravosudnog ispita 09. novembar/studeni sa početkom u 09.30 sati u prostorijama Komore

Program seminara provodit će se na osnovu i u okviru Zakona o pravosudnom ispitu (Službene novine Federacije BiH, br.2/95, 35/98, 29/03 i 43/13) i Programa pravosudnog ispita (Službene novine Federacije BiH, broj 28/16).

Predavači na seminaru su članovi/ispitivači Komisije za polaganje pravosudnog ispita na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

Seminar će trajati  osam vikenda.

U toku seminara obradit će se ispitna materija iz krivičnog prava, građanskog prava sa porodičnim pravom, privrednog  prava, upravnog i radnog prava,  ustavnog sistema i organizacije pravosuđa.

U okviru seminara realizirat će se i praktične vježbe (pismeni radovi) za polaganje pismenog dijela ispita iz krivičnog i građanskog odnosno porodičnog prava.

Nakon završetka programa, polaznicima će se izdati potvrda o pohađanju seminara za pripremanje polaganja pravosudnog ispita.

Kotizacija: 990,00 KM, po polazniku. U cijenu je uključen PDVNavedeni iznos se može platiti u tri rateKotizacija se uplaćuje na žiro račun komore: Raiffeisenbank bank BiH 1610000004560078.

U kotizaciju su uključena predavanja, pisani materijal i osvježenje.

Detaljnije informacije možete dobiti putem telefona na brojeve: 250-117, 250-116, 250-131, ili na e-mail: [email protected], [email protected] , [email protected].

Više informacija o seminaru možete pronaći OVDJE

Prijavu za seminar možete poslati  mail-om, na gore navedene adrese  ili na fax. broj 033/250-138, najkasnije do 05.novembra/studenog t.g.

Četvrtak, 24.10.2019. / https://pks.ba