Koliko je značajno psihološko testiranje za posao?

Koliko je značajno psihološko testiranje za posao?

Koliko je značajno psihološko testiranje?

Psihološko testiranje može biti jedan od alata koje koriste poslodavci prilikom odlučivanja o zaposlenju. Ono može pomoći poslodavcima da dobiju uvid u neke važne osobine i sposobnosti kandidata, kao što su inteligencija, emocionalna stabilnost, motivacija i radne navike. Međutim, važno je imati na umu da psihološko testiranje nije jedini faktor koji se uzima u obzir prilikom odlučivanja o zaposlenju i da ne bi trebalo da bude jedina osnova za donošenje takve odluke. Poslodavci bi trebalo da koriste različite metode za procjenu kandidata, uključujući intervjue, reference i radno iskustvo.

Koji su još bitni faktori za odabir dobrog kandidata?

Postoji mnogo faktora koji se mogu uzeti u obzir prilikom odabira dobrog kandidata za posao. Neki od najvažnijih su:

Stručnost: Poslodavci će željeti da zaposle osobe sa odgovarajućim vještinama i znanjima za posao.

Radno iskustvo: Kandidati sa relevantnim radnim iskustvom imaju veće šanse da budu odabrani jer već imaju neka iskustva koja ih pripremaju za posao.

Reference: Preporuke od bivših poslodavaca ili profesionalaca iz iste ili slične industrije mogu pomoći poslodavcima da dobiju bolji uvid u kandidata.

Fleksibilnost: Kandidati koji se mogu prilagoditi promjenama i novim situacijama su vrijedni pažnje.

Motivacija: Kandidati koji su motivisani da rade i usavršavaju se su obično dobri izbori za posao.

Komunikacione sposobnosti: Kandidati sa dobrim komunikacijskim sposobnostima, bilo verbalnim ili pisanim, su obično bolje prilagođeni za rad u timu i sa klijentima.

Emocionalna stabilnost: Kandidati koji su emocionalno stabilni su obično bolje prilagođeni za rad pod pritiskom i u stresnim situacijama.

 

Pratite boljiposao.com za još savjeta

Registrujte se za uslugu Posao na e-mail

LinkedIn

LinkedInPratite nas na LinkedIn-u zato što svakodnevno donosimo najnovije oglase, vijesti i savjete za traženje posla i razvoj karijere -> www.linkedin.com/company/boljiposao-com

LinkedIn - posao.hr

Petak, 06.01.2023.