Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Vandredni profesor za oblast Telekomunikacije

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Istočno Sarajevo
Rok prijave:
16.10.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta:
UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVUNa osnovu člana 69. i člana 89. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18, 26/19) i Odluke Senata broj:01-S-390-III/19

od 27.9.2019. godine , Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavljujeKONKURSOrganizaciona jedinica: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Telekomunikacije ............................................................................. 1 izvršilacVuka Karadžića 30, 71 123 Istočno SarajevoOrganizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale1. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Teorijska sociologija ........................................................................................... 1 izvršilac2. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Klinička psihologija ................................................................................ 1 izvršilac3. Za izbor u zvanje lektora za užu naučnu oblast Specifični jezici (rusistika) ............................................................................................... 1 izvršilac4. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Specifični jezici (anglistika) ............................................................................ 1 izvršilac5. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Matematička analiza i primjene ................................................................................ 1 izvršilac6. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Specifične književnosti (germanistika) ............................................................................................................1 izvršilacAlekse Šantića 1 , 71 420 PaleOrganizaciona jedinica: Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo1. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Ratarstvo .................................................................................................................... 1 izvršilacVuka Karadžića 30, 71 123 Istočno SarajevoOrganizaciona jedinica: Akademija likovnih umjetnosti Trebinje1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta Slikarstvo ................................................1 izvršilacVojvode Stepe Stepanovića bb , 89 101 TrebinjeOrganizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Stomatologija, oralna hirurgija i medicina ..................................................................................................1 izvršilac2. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Klinička mikrobiologija ................................................................................................... 1 izvršilac3. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Anatomija i morfologija (Histologija i embriologija) ...........................................................................1 izvršilacStudentska br.1., 73 300 FočaOrganizaciona jedinica: Muzička akademija Istočno Sarajevo1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu/umjetničku oblast Umjetnost (stvaralaštvo - svi oblici stvaralaštva) grupa predmeta – gudački instrumenti ............................................................................................................1 izvršilac

2. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu/umjetničku oblast Umjetnost (stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva) grupa predmeta Klavir – glavni predmet .................................................................................................................. 1 izvršilacVuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77,78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:- ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta, kao i za izbor u nastavno- umjetničko zvanje docenta za užu umjetničku oblast Umjetnost (stvaralaštvo svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta Slikarstvo) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u naučno-nastavna zvanja),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77,78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.Kandidati koji konkurišu na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:

- Pod rednim brojem 1. završenu ALU ili FLU – drugi ciklus studija-Magisterij ili master-smjer Slikarstvo.

- Kandidati koji se prijave na konkurs na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje, prilikom predaje dokumenata treba da dostave i najmanje 10 opremljenih radova iz oblasti za koju konkurišuSa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:
Fakultet