Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Vozač

- dana
Poslodavac:
Ministarstvo odbrane BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ostalo
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
25.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH, br.: 24/04, 7/05, 48/05, 60/10, 93/17 i 32/13) i Odluke ministrice odbrane o raspisivanju javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta zaposlenika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i civilnih lica na službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, broj: 10-34-1-2060-1/18 od 26.06.2018. godine, a u cilju popune upražnjenih radnih mjesta, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, raspisuje:J A V N I O G L A S
za popunu upražnjenih radnih mjesta zaposlenika u
Ministarstvu odbrane BiH i civilnih lica na službi u Oružanim snagama BiH

KOMANDA LOGISTIKE, 6.BATALJON LOGISTIČKE PODRŠKE, ČETA ZA TRANSPORT, OSNOVNI TRANSPORTNI VOD, ODJELJENJE SREDNJIH TERETA:

1/18 Vozač

Opis radnih zadataka: Duži motorno vozilo, brine se o ispravnosti i kompletnosti m/v za koje je zadužen; pridržava se Zakona i propisa o javnom drumskom saobraćaju na putevima BiH, kao i Pravilnika o sigurnosti putnog saobraćaja koji je propisalo MO BiH i OS BiH; ažurira putne radne liste; čuva i održava vozilo; vodi računa o kompletnosti i ispravnosti pripadajuće opreme i alata; vrši dnevne i periodične preglede m/v; uočava neispravnost na m/v i izvještava pretpostavljenog; poštivanja propisa i ograničenja kretanja m/v; pridržava se postupka u slučaju saobraćajne nezgode; u operacijama i obuci priprema vozila za marš, maskira vozilo i vrši dekontaminaciju vozila; vodi računa o ispravnosti vozila i prati stanje na vozilu i na vrijeme traži od pretpostavljenog servis i zamjenu dijelova koji su dotrajali, te zamjenu ulja u motoru; obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenog, a za svoj rad odgovoran je pretpostavljenom.

Posebni uvjeti: Završena, SSS, III stepen, ( KV-saobračajnog smjera); položen vozački ispit „B“, „C“ i „E“ kategorije; 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Status: Zaposlenik (civilno lice na službi u OS BiH)

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada:Banja luka

Radni odnos: neodređeno vrijeme
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:1. Opći uvjeti ( propisani članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br.: 24/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13):

- da ima navršenih 18 godina života,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina,

- da nije obuhvaćen odredbama člana IX, stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje kod poslodavca.2. Posebni uvjeti (propisani su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta civilnih lica na službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine)

Zaposlenici se primaju uz obavezan probni rad u trajanju od 6. mjeseci.Za provođenje konkursne procedure po ovom javnom oglasu, formirat će se 2 (dvije) komisija za izbor:

1. Komisija za izbor za radna mjesta označena u tekstu Javnog oglasa brojevima 1/01, 1/02, 1/07, 1/08, 1/11, 1/14, 1/15, 1/19 :

2. Komisija za izbor za radna mjesta označena u tekstu Javnog oglasa brojevima 1/03, 1/04, 1/05, 1/06, 1/09, 1/10, 1/12, 1/13, 1/16, 1/17, 1/18, :

Kandidati koji se žele prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti jedne Komisije za izbor dostavljaju jednu prijavu sa potrebnim dokumentima, a ukoliko se žele prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti različitih komisija dostavljaju odvojene prijave sa potrebnom dokumentacijom za svaku komisiju za izbor odvojeno, u protivnom se njihove prijave neće smatrati urednim.Potrebni dokumenti:

Originali ili ovjerene fotokopije:

1. Potpisane prijave sa naznačenim pozicijama na koju se aplicira. (nema propisanog obrasca)

2. Fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine), za pozicije 1/02, 1/07, 1/08

3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (nostrifikovane diplome, ukoliko škola nije završena u BiH ili je stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine), samo za poziciju 1/01, 1/03, 1/04, 1/05, 1/06, 1/09, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18.1/19;

4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

5. Potvrda ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu;

6. Izvod iz matične knjige rođenih;

7. Uvjerenje od nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca);

8. Izjava ovjerena od nadležnog organa da lice nije obuhvaćeno odredbama člana IX, stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

9. Ljekarsko uvjerenje (samo za kandidata koji bude izabran putem Javnog oglasa);

10. Dokaz o poznavanja stranog jezika, samo za pozicije 1/08 i 1/19 (Napomena za kandidate koji budu aplicirali na pozicije 1/08 i 1/19 da se pod pojmom „jedan od radnih jezika NATO-a” smatra poznavanje engleskog ili francuskog jezika);

11. Dokaz o poznavanju rada na računaru, samo za pozicije 1/01, 1/02, 1/03, 1/07, 1/08, 1/11, 1/12, 1/14, 1/15 i 1/19;

12. Dokaz o položenom stručnom ispitu, samo za pozicije 1/15 i 1/19 (zaposlenik koji u vrijeme prijema u radni odnos nema položen stručni, odnosno stručni upravni ispit, dužan je taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos).

13. Dokaz o završenom kursu za rukovanje eksplozivom, za pozicije 1/10 i 1/16.

Potpisane prijave sa naznačenim pozicijama na koju se aplicira i traženu dokumentaciju dostaviti isključivo putem poštanske službe, preporučeno, na adresu:Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine
„Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta zaposlenika u
Ministarstvu obrane BiH i civilnih lica na službi u
Oružanim snagama Bosne i Hercegovine“
Ul.Hamdije Kreševljakovića br. 98
71 000 S a r a j e v o


Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Vozačka dozvola:B, C, E
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare