Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.02.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Vozač

- dana
Poslodavac:
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Kategorija:
Ostalo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
20.02.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, raspisujeJ A V N I O G L A S
za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u
Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine
Projekat predpristupne pomoći EU (IPA 2013)Vozač – 1 izvršilac


Broj oglašene pozicije: 016/18

Status: ugovor o radu na određeno vrijeme

Probni rad: 1 mjesec

Rok za prijavu: 20.02.2018.

Opis poslova:

obavlja poslove službenog prevoza motornim vozilom za potrebe Projekta;
distribuira poštu, materijale i ažurira pomoćne evidencije pošte;
stara se o održavanju, urednosti, tehničkoj ispravnosti, registraciji i osiguranju vozila za koje je zadužen;
vrši osnovno održavanje vozila i osigurava da se poslovi složenijeg održavanja vrše u odabranom servisu za održavanje motornih vozila;
izvještava o svim štetama nastalim na vozilima i slijedi sve policijske procedure ukoliko se radi o nesreći;
ažurno vodi evidenciju o osiguranju, registraciji, tehničkim popravkama, obavljenim putovanjima, kilometraži i drugim relevantnim informacijama;
vrši nadzor troškova motornih vozila i redovno izvještava odgovorno lice;
obavlja prevoz sitnih tereta, opreme, sitnog inventara, kancelarijskog i potrošnog materijala i sl.;
obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Pored opštih uslova propisanih članom 10., kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

SSS, III stepen stručne spreme za zanimanje vozač;
najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
položen vozački ispit B kategorije;
poznavanje mehanike vozila i tehnike profesionalne vožnje;
poznavanje puteva, dobra koordinacija i orijentacija u prostoru;

odlično znanje rada na računaru;
poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadležnosti, poznavanje pravosudnog sistema u BiH;
diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
samoinicijativnost i sposobnost samostalnog rada u zadatim okvirima;
posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja.


Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);
Original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji); i
Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom).
U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku (Preporučeni format je .PDF).

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja).

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti aplikacijski formular VSTV-a za uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiHhttp://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem) ili putem pošte na adresu:


Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
Ul. Kraljice Jelene 88
71 000 S a r a j e v o
Fax: +387 (0) 33 707 550
Sa naznakom:
„Prijava na javni oglas broj 016/18“


Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Broj oglašene pozicije 016/18 mora biti naveden.
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare