Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.02.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši suradnik za projekte i međunarodnu suradnju

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu upravu RS
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
22.02.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka 31. i 32. stavak 1. Zakona o državnim službenicima (,, Službeni glasnik Republike Srpske ", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i članka 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,, Službeni glasnik Republike Srpske ", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e


J A V N I K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta


2. Uprava za civilnu zaštitu Republike


2.1. Viši suradnik za projekte i međunarodnu suradnju 1 izvršni


I I Opis poslova


Za post označen pod brojem 2.1.

Provodi zadaće vezane za projekte i međunarodnu suradnju, istražuje i izrađuje projekte iz područja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća sukladno domaćim i međunarodnim standardima, učstvuju u izradi zakonskih i drugih propisa iz područja civilne zaštite, sudjeluje u izradi i ažuriranju procjene ugroženosti i planskih i drugih akata iz djelokruga svog rada, sudjeluje u izradi ugovora i izvješća s domaćim i međunarodnim organizacijama, prati međunarodne standarde i dostignuća u oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih ili drugih nesreća i predlaže usklađivanje domaćih propisa sa istim, vrši prevođenje stručnih dokumenata za potrebe Republičke uprave, vrši neposredno prevođenje na sastancima, seminarima i konferencijama za potrebe Republike uprave, sačinjava zapisnike sa održanih sastanaka,

Status i kategorija radnog mjesta: državna služba VI
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:III. Opći uvjeti za upis državnog službenika na radno mjesto:


da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
da je stariji od osamnaest (18) godina;
imati opću medicinsku kondiciju;
da nije osuđen za kazneno djelo bezuvjetne kazne zatvora u trajanju od najmanje šest (6) mjeseci ili za kazneno djelo koje ga čini nesposobnim za obavljanje svojih dužnosti u tijelu republičke uprave
da se nije odbacio iz upravnog tijela kao posljedica disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja natjecanja.


IV Posebni uvjeti:

Za post označen pod brojem 2.1.

VII stupanj stručnog obrazovanja; Fakultet poslovnih studija, Agronomski i prehrambeni fakultet, Agronomski fakultet, Fakultet političkih znanosti ili Ekonomskog fakulteta; poznavanje engleskog jezika; dvije (2) godine radnog iskustva u traženoj razini obrazovanja; položio je stručni ispit za rad u tijelima republičke uprave.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete podložni su javnom testu.

Javno ispitivanje podrazumijeva razgovor - razgovor s članovima Komisije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Svi kandidati će biti pravodobno obaviješteni o vremenu i mjestu javnog ispitivanja. Rezultati javnog natječaja, u smislu članka 36. stavka 2. Zakona o državnim službenicima, objavit će se na internetskim stranicama Agencije za državnu upravu.


VI

Natječaj se podnosi na propisanom prijavnom obrascu, koji je dostupan na web stranici Agencije za javnu upravu, www.adu.vladars.net , a može se dobiti od Agencije.Na propisanom obrascu prijave na javni natječaj kandidati su obvezni navesti točne podatke o radnom mjestu i objavljenom natječaju, osobne podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računalom) kao i posebne izjave, a točnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je člankom 86. stavak 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, iu slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netočne p Odbitci od važnosti za uspostavu zaposlenja.


Uz prijavu za javni natječaj, podnositelji prijava prilažu preslike sljedećih dokumenata :

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene izvan Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/10, 104/11, 84/12, 108 / 13 i 44/15);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave sukladno Uredbi o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ( "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11, 85/11 i 7/15);

v) potvrde ili potvrde o radnom iskustvu u traženoj razini obrazovanja;

g) dokaz o poznavanju engleskog jezika za post koji je identificiran pod brojem 2.1.


Ispunjavanje ostalih uvjeta navedenih u javnom natječaju potvrđuje kandidat sa izjavom koja je sastavni dio prijave za javno nadmetanje.


Napomena za kandidate:

Kandidati koji su pozvani da prisustvuju intervjuu dužni su dostaviti osobnu iskaznicu ili putovnicu Komisiji za zaštitu tržišnog natjecanja - inače ih neće moći pristupiti.

Prijave se mogu dostavljati osobno, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem web stranice Agencije s naznakom točnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Podnositelj zahtjeva koji podnosi zahtjev putem internetske stranice dužan je podnijeti dokaz općih i posebnih uvjeta i rokova u roku od 7 (sedam) dana od dana podnošenja prijave.

Nepravovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opće i posebne uvjete iz javnog natječaja, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.


VII

Izabrani kandidat nakon provedenog javnog natječaja, prije zasnivanja radnog odnosa, obvezan je u roku od sedam (7) dana od dana objave liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj ploči Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto - kopije sljedećih dokumenata:

- diplome o završenom školskom obrazovanju;

- svjedodžbe o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim tijelima uprave ili odluke o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u tijelima državne uprave;

- potvrde ili potvrde o radnom iskustvu u traženoj razini obrazovanja;

- dokaz o poznavanju engleskog jezika za poziciju navedenu pod brojem 2.1;

- potvrde o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

- potvrde o općem zdravstvenom stanju.


Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na temelju dostavljenih dokaza Povjerenstvo utvrdi da kandidat ne ispunjava opće i posebne uvjete, pozvat će sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata dostaviti navedene dokumente.


VIII

Javno natjecanje bit će objavljeno u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na web stranici Agencije za javnu upravu.

Javno natjecanje ostaje otvoreno 15 (petnaest) dana i od dana objavljivanja u dnevnom listu "Nezavisne novine".
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare