Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 12.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručnjak za informacijski sustav zemljišta

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu upravu RS
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
12.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Sukladno člancima 31. i 32. stavak 1. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i članak 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i postupak javnog natječaja za zapošljavanje i imenovanje državnih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu službu,


J A V N I K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

4 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva


4.2 . Viši stručnjak za informacijski sustav zemljišta, Odjel za poljoprivredno zemljište 1 izvršni agent

I I Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 4.2.

Radi na poslovima koji se odnose na izradu zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zemljišno-informacijskih sustava, radi na usklađenosti propisa sa propisima EU, priprema programe, informacije, izvješća i druge akte, radi na poslovima koji se odnose na vođenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu u svim oblicima vlasništva kao i evidencije o svim vidovima korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Srpske, uspostavlja i vodi zemljišno-informacijski sustav (ZIS), uspostavlja i vodi evidencije o zemljišnim resursima u GIS-u, priprema i uspostavlja sustav identifikacije zemljišnih parcela (LPIS), prati međunarodne propise i standarde iz oblasti informacijskog sustava za zemljište, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu načelnika Odjela. On je odgovoran za svoj rad voditelju Odjela.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:II. Opći uvjeti za upis državnog službenika na radno mjesto:da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
da je stariji od osamnaest (18) godina;
imati opću medicinsku kondiciju;
da nije osuđivan za kazneno djelo na bezuvjetnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za kazneno djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave
da se nije odbacio iz upravnog tijela kao posljedica disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja natjecanja.


IV Posebni uvjeti:

Za radno mjesto označeno pod brojem 4.2.

VII stupanj stručnog obrazovanja; Agronomski fakultet; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženoj razini obrazovanja; položio stručni ispit za rad u tijelima republičke uprave i poznavanje računalnog rada.
V

Svi kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete podložni su javnom testu.

Javno ispitivanje podrazumijeva razgovor - razgovor s članovima Komisije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Svi kandidati će biti pravodobno obaviješteni o vremenu i mjestu javnog ispitivanja. Rezultati javnog natječaja, u smislu članka 36. stavka 2. Zakona o državnim službenicima, objavit će se na internetskim stranicama Agencije za državnu upravu.VI

Natječaj se podnosi na propisanom prijavnom obrascu, koji je dostupan na web stranici Agencije za javnu upravu, www.adu.vladars.net , a može se dobiti od Agencije.

Na propisanom obrascu prijave na javni natječaj kandidati su obvezni navesti točne podatke o radnom mjestu i objavljenom natječaju, osobne podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računalom) kao i posebne izjave, a točnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je člankom 86. stavak 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, iu slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netočne p Odbitci od važnosti za uspostavu zaposlenja.Uz prijavu za javni natječaj, podnositelji prijava prilažu preslike sljedećih dokumenata :

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene izvan Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/10, 104/11, 84/12, 108 / 13 i 44/15);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave sukladno Uredbi o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ( "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11, 85/11 i 7/15);

v) potvrde ili potvrde o radnom iskustvu u traženoj razini obrazovanja;

g) izjave o posjedovanju vozačke dozvole "B" kategorije radnih mjesta navedenih pod brojevima 4.3 i 4.4.Ispunjavanje ostalih uvjeta navedenih u javnom natječaju potvrđuje kandidat sa izjavom koja je sastavni dio prijave za javno nadmetanje.Napomena za kandidate:

Kandidati koji su pozvani da prisustvuju intervjuu dužni su dostaviti osobnu iskaznicu ili putovnicu Komisiji za zaštitu tržišnog natjecanja - inače ih neće moći pristupiti.

Podnositelji zahtjeva koji su pozvani da sudjeluju na intervjuu za intervjue za radna mjesta označeni pod brojem 4.3. i 4.4. dužni su, pored iskaznice, donijeti vozačku dozvolu Komisiji za zaštitu tržišnog natjecanja - inače neće moći pristupiti.

Prijave se mogu dostavljati osobno, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem web stranice Agencije s naznakom točnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Podnositelj prijave koji podnosi zahtjev putem internetske stranice dužan je podnijeti dokaz općih i posebnih uvjeta i rokova u roku od 7 (sedam) dana od dana podnošenja prijave.

Nepravovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opće i posebne uvjete iz javnog natječaja, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.VII

Izabrani kandidat nakon provedenog javnog natječaja, prije zasnivanja radnog odnosa, obvezan je u roku od sedam (7) dana od dana objave liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj ploči Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto - kopije sljedećih dokumenata:- diplome o završenom školskom obrazovanju;

- uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

- potvrde ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stupnju točnosti;

- dokaz o položenom testu vožnje kategorije "B" za radno mjesto označeno pod brojevima 4.3 i 4.4;

- potvrde o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

- potvrde o općem zdravstvenom stanju.Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na temelju dostavljenih dokaza Povjerenstvo utvrdi da kandidat ne ispunjava opće i posebne uvjete, pozvat će sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata dostaviti navedene dokumente.VIII

Javno natjecanje bit će objavljeno u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na web stranici Agencije za javnu upravu.Javno natjecanje ostaje otvoreno 15 (petnaest) dana i od dana objavljivanja u dnevnom listu "Nezavisne novine".
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare