Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 12.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni suradnik za voćarstvo i vinogradarstvo

- dan
Poslodavac:
Agencija za državnu upravu RS
Kategorija:
Državna služba i uprava, Poljoprivreda - Šumarstvo - Ribarstvo
Mjesto rada:
Trebinje
Rok prijave:
12.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Sukladno člancima 31. i 32. stavak 1. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i članak 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i postupak javnog natječaja za zapošljavanje i imenovanje državnih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu službu,J A V N I K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

Viši stručni suradnik za voćarstvo i vinogradarstvo,
Regionalna jedinica Trebinje 1 izvršitelj

I I Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 4.4.

Sudjeluje u planiranju i provođenju programa rada, održava opremu, izvještava rukovoditelja područne jedinice o svojim aktivnostima, razvija tehničku i poslovnu učinkovitost, identificira relevantna, praktična, pravovremena i nepristrana tehnička i poslovna rješenja za potrebe poljoprivrednika iz svoje oblasti, uspostavlja sustav za pouzdano identificiranje potreba poljoprivrednika iz voćarske i vinogradarske proizvodnje i stalno ih ažurira, planira program savjetodavno-stručnog rada i obuka iz voćarstva i vinogradarstva koji zadovoljava potr ebe proizvođača uz punu iskorištenost raspoloživih sredstava te uz dobivanje suglasnosti za planirane aktivnosti od strane rukovoditelja područne jedinice, osigurava provođenje plana, prilagođava ga potrebama na terenu kako bi se ispunili zahtjevi i potrebe poljoprivrednika, organizira davanje savjeta izravno: usmeno i pismeno i putem medija, priprema mjesečne proračune, daje ih na odobravanje, izvještava rukovoditelja na mjesečnoj razini, vodi točnu evidenciju u formi koju odobri rukovoditelj o aktivnostima područne jedinice kada je riječ o voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji i uporabi opreme, u suradnji sa suradnicima iz iste oblasti identificira moguća rješenja za nedostatke i probleme u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji, razvija ih u praktičnoj formi i implementira ih na imanjima, surađuje sa specijalistima iz oblasti voćarstva i vinogradarst va iz drugih organizacija kako bi se razmijenila iskustva i kako bi se došlo do najboljih rješenja za identificirane probleme, kontinuirano prati nove tehnologije iz oblasti voćarstva i vinogradarstva i identificira njihovu primjenjivost, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:III. Opći uvjeti za upis državnog službenika na radno mjesto:


da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
da je stariji od osamnaest (18) godina;
imati opću medicinsku kondiciju;
da nije osuđivan za kazneno djelo na bezuvjetnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za kazneno djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave
da se nije odbacio iz upravnog tijela kao posljedica disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja natjecanja.


IV Posebni uvjeti:
Za radno mjesto označeno pod brojem 4.4.

VII stupanj stručnog obrazovanja; Agronomski fakultet - smjer voćarstva ili opći smjer; najmanje jednu (1) godinu radnog iskustva u traženoj razini obrazovanja; položio stručni ispit za rad u tijelima republičke uprave; prošao test vožnje kategorije "B" i poznavanje računalnog rada.


V

Svi kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete podložni su javnom testu.

Javno ispitivanje podrazumijeva razgovor - razgovor s članovima Komisije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Svi kandidati će biti pravodobno obaviješteni o vremenu i mjestu javnog ispitivanja. Rezultati javnog natječaja, u smislu članka 36. stavka 2. Zakona o državnim službenicima, objavit će se na internetskim stranicama Agencije za državnu upravu.VI

Natječaj se podnosi na propisanom prijavnom obrascu, koji je dostupan na web stranici Agencije za javnu upravu, www.adu.vladars.net , a može se dobiti od Agencije.

Na propisanom obrascu prijave na javni natječaj kandidati su obvezni navesti točne podatke o radnom mjestu i objavljenom natječaju, osobne podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računalom) kao i posebne izjave, a točnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je člankom 86. stavak 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, iu slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netočne p Odbitci od važnosti za uspostavu zaposlenja.Uz prijavu za javni natječaj, podnositelji prijava prilažu preslike sljedećih dokumenata :

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene izvan Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/10, 104/11, 84/12, 108 / 13 i 44/15);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave sukladno Uredbi o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ( "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11, 85/11 i 7/15);

v) potvrde ili potvrde o radnom iskustvu u traženoj razini obrazovanja;

g) izjave o posjedovanju vozačke dozvole "B" kategorije radnih mjesta navedenih pod brojevima 4.3 i 4.4.Ispunjavanje ostalih uvjeta navedenih u javnom natječaju potvrđuje kandidat sa izjavom koja je sastavni dio prijave za javno nadmetanje.Napomena za kandidate:

Kandidati koji su pozvani da prisustvuju intervjuu dužni su dostaviti osobnu iskaznicu ili putovnicu Komisiji za zaštitu tržišnog natjecanja - inače ih neće moći pristupiti.

Podnositelji zahtjeva koji su pozvani da sudjeluju na intervjuu za intervjue za radna mjesta označeni pod brojem 4.3. i 4.4. dužni su, pored iskaznice, donijeti vozačku dozvolu Komisiji za zaštitu tržišnog natjecanja - inače neće moći pristupiti.

Prijave se mogu dostavljati osobno, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem web stranice Agencije s naznakom točnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Podnositelj prijave koji podnosi zahtjev putem internetske stranice dužan je podnijeti dokaz općih i posebnih uvjeta i rokova u roku od 7 (sedam) dana od dana podnošenja prijave.

Nepravovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opće i posebne uvjete iz javnog natječaja, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.VII

Izabrani kandidat nakon provedenog javnog natječaja, prije zasnivanja radnog odnosa, obvezan je u roku od sedam (7) dana od dana objave liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj ploči Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto - kopije sljedećih dokumenata:- diplome o završenom školskom obrazovanju;

- uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

- potvrde ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stupnju točnosti;

- dokaz o položenom testu vožnje kategorije "B" za radno mjesto označeno pod brojevima 4.3 i 4.4;

- potvrde o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

- potvrde o općem zdravstvenom stanju.Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na temelju dostavljenih dokaza Povjerenstvo utvrdi da kandidat ne ispunjava opće i posebne uvjete, pozvat će sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata dostaviti navedene dokumente.VIII

Javno natjecanje bit će objavljeno u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na web stranici Agencije za javnu upravu.Javno natjecanje ostaje otvoreno 15 (petnaest) dana i od dana objavljivanja u dnevnom listu "Nezavisne novine".
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Vozačka dozvola:B
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare