Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 09.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni saradnik za odnose sa medijima i javnošću

- dana
Poslodavac:
Regulatorna agencija za komunikacije
Kategorija:
Državna služba i uprava, Marketing - PR
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
09.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), člana 24. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Regulatorne agencije za komunikacije, br. 03-02-2019/08 od 29.07.2008. godine do 03-02-2019-10/08 od 23.07.2015. godine, tačke II Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 01-34-1-3352-1/16 od 29.11.2016. godine, Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija), raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos u Regulatornu agenciju za komunikacije- VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA ODNOSE SA MEDIJIMA I JAVNOŠĆU

Opis poslova: Priprema saopštenja za novinare; priprema izvještaje za štampu i druge informativne forme; organizuje intervjue za rukovodeće zaposlenike u Agenciji; pruža informacije o aktivnostima Agencije nosiocima dozvola, krajnjim korisnicima i drugim javnostima; priprema informacije za rukovodica sektora; upoznaje sa sadržajima dozvola i drugih relevantnih dokumenta iz nadležnosti Agencije; priprema pisani sadržaj za promotivne materijale Agencije; radi evaluaciju medijskog izvještavanja o aktivnostima Agencije; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenih.
Posebni uslovi: Visoka stručna sprema – završen fakultet društvenih nauka, položen stručni upravni ispit, najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, odlično znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru
Vrsta radnog mjesta: zaposlenik na radnom mjestu višeg stručnog saradnika
Vrsta poslova i stepen složenosti: informaciono – dokumentacioni i stručno – operativni poslovi osnovne djelatnosti, najsloženiji

Pripadajuća osnovna neto plata: 1,117.87 KM.
Mjesto rada: Regulatorna agencije za komunikacije, ul. Mehmeda Spahe broj 1, u Sarajevu
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:I – Uslovi:
Kandidat koji se prijavljuje mora da ispunjava opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:
- navršenih 18 godina života;
- državljanstvo Bosne i Hercegovine;
- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak (za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini);
- da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
- da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

II – Uz prijavu za Javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:
 Popunjen i svojeručno potpisan prijavni obrazac koji se nalazi na internet (WEB) stranici Regulatorne agencije za komunikacije:
http://rak.ba/bos/index.php?uid=1268628757
http://rak.ba/hrv/index.php?uid=1272012093
http://rak.ba/srp/index.php?uid=1272793791
 Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija originala ne starijeg od šest mjeseci);
 Dokaz o završenoj visokoj stručnoj spremi - original ili ovjerena kopije diplome fakulteta društvenih nauka, odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji - ovjerena kopija);
 Dokaz o najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (original ili ovjerena kopija potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, potvrda ili uvjerenje moraju sadržavati podatke na osnovu kojih je moguće utvrditi da je kandidat radio na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove i zadatke radnog mjesta na koje se prijavio, dakle podatke na kojim poslovima je kandidat radio, naziv radnog mjesta, da su to poslovi VSS, opis radnih zadataka, koliko dugo je obavljao navedene poslove i druge podatke kojima se dokazuje posjedovanje traženog radnog iskustva);
 Dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za visoku stručnu spremu (original ili ovjerena kopija uvjerenja);
 Dokaz o odličnom znanju engleskog jezika - (original ili ovjerena kopija uvjerenja škole ili drugih institucija koji se bave obučavanjem znanja stranih jezika);
 Dokaz o poznavanju rada na računaru (original ili ovjerena kopija uvjerenja škola ili drugih institucija koji se bave obučavanjem znanja rada na računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike, kao i drugu ispravu fakulteta-ovjerena kopija upisnice – indexa, koja potvrđuje poznavanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru).
Napomena:
- Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene Javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.
- Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili druge slične diplome ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija, te se neće uzimati u razmatranje.
- Validnost navedenih dokumenata računa se sa danom prijema prijave kandidata na Javni oglas.
- Kandidati koji u momentu podnošenja prijave nemaju položen stručni upravni ispit neće se isključiti iz konkursne procedure, a ukoliko takav kandidat bude izabran kao najbolji od prijavljenih kandidata, dužan je isti položiti u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa, saglasno Zakonu o radu u institucijama BiH.
- Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, a kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.
III – Postupak izbora:
Za provođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu imenovat će se Komisija za izbor zaposlenika Agencije koja će sa kandidatima koji dostave uredne, kompletne i blagovremene prijave i koji ispune uslove iz Javnog oglasa, provesti postupak pismenog testiranja i usmenog intervjua za kandidate koji polože pismeni test.
IV – Dostavljanje prijava:
Prijave se mogu predati najkasnije do petka 09.12.2016. godine, direktno na protokol Regulatorne agencije za komunikacije, ul. Mehmeda Spahe broj 1, Sarajevo, ili poslati poštom preporučeno na adresu:
Regulatorna agencija za komunikacije
“Javni oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA ODNOSE SA MEDIJIMA I JAVNOŠĆU ”
ul. Mehmeda Spahe broj 1
71000 Sarajevo

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen Javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare