Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.02.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši savjetnik za statistiku

- dana
Poslodavac:
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
20.02.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, raspisujeJ A V N I O G L A S za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u
Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća
Bosne i Hercegovine
Projekat predpristupne pomoći EU (IPA 2013)
Viši savjetnik za statistiku – 1 izvršilac


Broj oglašene pozicije: 003/18

Status: ugovor o radu na određeno vrijeme

Probni rad: 1 mjesec

Rok za prijavu: 20.02.2018.

Opis poslova:

vrši istraživanja i savjetuje rukovoditelja Projekta u vezi odabira i primjene kvantitativnih pokazatelja učinkovitosti u radu pravosudnih institucija i razvoja sustava poslovne inteligencije;
savjetuje o primjeni smjernica Europske komisije za učinkovitost pravosuđa iz oblasti pravosudne statistike;
savjetuje o metodama obrade podataka i pripreme statističkih izvješća i vrši potrebne analize;
obrađuje i analizira podatke relevantne za provedbu aktivnosti Projekta;
daje prijedloge za dizajniranje novih ili poboljšanje postojećih funkcionalnosti CMS-a i Sistema poslovne inteligencije u skladu potreba obrade i analize podataka.
sudjeluje u koordiniranju aktivnosti s Odjelom za pravosudnu upravu, Odjelom za IKT kao i drugim organizacijskim jedinicama Tajništva VSTV-a, na kontroli kvaliteta podatka sadržanih u CMS-u i Sistemu poslovne inteligencije;
sudjeluje u aktivnostima vezanim za uspostavljanje i održavanje suradnje sa institucijama na državnoj, entitetskoj i kantonalnoj razini;
obavlja druge poslove po nalogu nadređenog.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Pored opštih uslova propisanih članom 10., kao i uslova propisanih članom 56. Zakona o radu u institucijama BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

VSS (ekonomskog smjera) (VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova – ekonomskog smjera);
najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
odlične analitičke sposobnosti kao i sposobnosti izrade pisanih dokumenata;
aktivno znanje engleskog jezika;
poznavanje djelokruga rada Evropske komisije za efikasnost pravosuđa Vijeća Europe
odlično znanje rada na računaru;
poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadležnosti, poznavanje pravosudnog sistema u BiH;
diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
samoinicijativnost i sposobnost samostalnog rada u zadatim okvirima;
posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja.


Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);
Original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet/škola nije završen/a u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji); i
Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom).


U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku (Preporučeni format je .PDF).

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja).

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti aplikacijski formular VSTV-a za uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiHhttp://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem) ili putem pošte na adresu:

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
Ul. Kraljice Jelene 88
71 000 S a r a j e v o Fax: +387 (0) 33 707 550
Sa naznakom:
„Prijava na javni oglas broj 003/18“


Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Broj oglašene pozicije 003/18 mora biti naveden.

Rok za prijave: 20.02.2018. godine
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare