Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši saradnik za informatičke poslove

- dana
Poslodavac:
Vlada Republike Srpske
Kategorija:
Državna služba i uprava, Informatika
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
14.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Viši saradnik za informatičke poslove

Opis poslova
Viši saradnik za informatičke poslove kreira, održava i ažurira veb-stranicu Sekretarijata; održava i ažurira bazu podataka e-Zakonodavstvo; učestvuje u nabavci i održavanju informatičke, komunikacione i tehničke opreme Sekretarijata; čuva podatke sa računara; reinstalira operativne sisteme Windows-a; postavlja SSD diskove; instalira i održava antivirusnu zaštitu i zaštitu od Malware-a; održava kopir-aparate, štampače i ostale aparate koji pripadaju računarskoj opremi; radi na softveru/programu za plate i osnovna sredstva i sl.; pruža tehničku podršku u programu „Pisarnica“; ažurira službene glasnike preko FTP servera, održava server i čuva podatke sa servera; održava dio Domain controller AD koji pripada Sekretarijatu; podešava, čuva i arhivira elektronsku poštu zaposlenih; povezuje računare na switch, router i jedinstvenu LAN mrežu; povezuje računare na lokalnu mrežu i dodjeljuje IP adrese; pravi UTP kablove i obavlja druge poslove po nalogu načelnika odjeljenja.

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:
da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18 godina,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave,
da nije otpuštan iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog konkursa.


Posebni uslovi su:
VII stepen stručne spreme – elektrotehnički fakultet, fakultet za informatiku, fakultet informacionih tehnologija ili drugi fakultet – smjer informatika,
najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
Potrebna dokumentacijaPrijava na javni konkurs se podnosi na propisanom obrascu koji se može preuzeti u kancelariji za protokol Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo ili na internet stranici Republičkog sekretarijat za zakonodavstvo (http://www.vladars.net – Vladine institucije – Republički sekretarijat za zakonodavstvo).
Tačnost podataka navedenih u Prijavi kandidat potvrđuje svojim potpisom, uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da radni odnos prestaje, pored ostalog, i u slučaju da se prilikom zasnivanja radnog odnosa prećute ili daju netačni podaci koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.Uz Prijavu na javni konkurs kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa i to foto-kopije:
lične karte ili pasoša, diplome o završenoj stručnoj spremi i uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.
Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom, koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata dostaviti originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
uvjerenja o državljanstvu, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, uvjerenja da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave.
Postupak izbora, uključujući pregled prijava prispjelih za Javni konkurs i predlaganje rang-liste kandidata u skladu sa utvrđenim kriterijumima, izvršiće Komisija za izbor kandidata, koju imenuje direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo. Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove Javnog konkursa odbaciće se zaključkom.Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

Prijava, sa pratećom dokumentacijom podnosi se putem pošte na adresu:Vlada Republike Srpske, Republički sekretarijat za zakonodavstvo,
Trg Republike Srpske broj 1. (lamela B)
78000, Banjaluka ili neposredno na Centralni protokol Vlade Republike Srpske, odnosno na protokol Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, u zapečaćenoj koverti, sa obaveznom naznakom „Ne otvaraj – prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo“.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare