Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.04.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši referent za ovrhu

- dana
Poslodavac:
Općinski sud u Čitluku
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Čitluk
Rok prijave:
23.04.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju čl. 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH ( Sl. novine F BiH broj: 49/05), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Čitluku broj: 055-0-Su-17-000 003 od 10.07.2017. godine, predsjednik Suda, objavljujeJ A V N I O G L A S
za popunu upražnjenih radnih mjesta za dva namještenika na neodređeno vrijeme i to


1. Viši referent za ovrhu – 1 izvršitelj​

Opći uvjeti za poziciju 1. i 2.:

Opći uvjeti iz čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH (državljanstvo BiH, punoljetan, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stupanj stručne spreme za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u F BiH, odnosno BiH, da nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1. Ustava BiH)

Posebni uvjeti za poziciju 1.

Završena srednja škola IV stupnja (gimnazija, upravna, ekonomska, poljoprivredna i sl.), položen stručni ispit, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon stjecanja odgovarajuće školske spreme, poznavanje rada na računalu
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Potrebni dokumenti:

Uz prijavu na oglas sa kratkim životopisom, kandidati su dužni dostaviti (original ili ovjerena preslika): ovjerena preslika CIPS-ove osobne iskaznice, svjedodžbu/svjedočanstvo o završenoj traženoj SSS – IV stupnja, dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje/certifikat/potvrda) izdat od strane ovlaštene informatičke kuće/društva/ustanove koje su registrirane da mogu pružati obuku u radu na računarima, uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima, uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za namještenike SSS), uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), ovjerena izjava da kandidat nije u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlastu u F BiH ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1. Ustava BiH.

Izabrani kandidat je dužan prije preuzimanja dužnosti namještenika dostaviti: liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca).

Obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

NAPOMENA:

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sa prijavljenim kandidatima koji budu ispunjavali sve uvjete javnog natječaja, obavit će se intervju, a sa kandidatima prijavljenim za poziciju pod 2. i testiranje iz poznavanja rada na računalu i daktilografije.

Na prijavi obvezno navesti kontakt telefon.

Prijave sa kratkim životopisom i dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta dostaviti izravno ili putem preporučene pošiljke na adresu:

Općinski sud u Čitluku
Ulica Kralja Tomislava br. 75
88 260 Č i t l u k
S naznakom
„ZA JAVNI OGLAS – NE OTVARATI“
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare