Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.05.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši referent za geodetske poslove i prijem stranaka

- dana
Poslodavac:
Općina Hadžići
Kategorija:
Državna služba i uprava, Građevinarstvo i geodezija
Mjesto rada:
Hadžići
Rok prijave:
30.05.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: PONOVNI JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
1. Viši referent za geodetske poslove i prijem stranaka jedan izvršilac

Opis poslova i radnih zadataka:
Prima stranke i izrađuje kopije katastarskih planova;
Vrši uvid u katastarske planove i operat;
Vrši identifikaciju na planovima starog i novog premjera;
Vrši obradu promjena u katastru nekretnina na osnovu rješenja i drugih pravnih akata u skladu sa Zakonom,
Vrši ažuriranje baze podataka;
Vodi hronološku evidenciju istorijata promjena u bazi podataka katastra nekretnina;
Izrađuje rezervne kopije;
Pruža stručnu pomoć strankama kod uvida u katastarske operate;
Izdaje uvjerenja i prepise iz katastarskog operata;
Prema zahtjevu stranaka obavlja ostale geodetsko - tehničke poslove vezano za rješavanje prijava i
promjene na zemljištu;
Obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika, odnosno šefa Odsjeka;
Stara se i odgovoran je za održavanje i poboljšanje kvaliteta upravljanja lSO 9001:2008
Odgovara za blagovremenost, tačnost i pravilnost u svom radu.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Pored općih uvjeta predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, državljanstvo BiH, da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava BiH, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete i to:
- SSS /IV -geodetska škola
Položen stručni ispit za radnike koji rade na poslovima geodetske djelatnosti
Položen stručni upravni ispit
10 (deset) mjeseci radnog staža/iskustva u struci
Poznavanje rada na računaru


Pored potpisane prijave sa kraćom biografljom potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju (originali ili ovjerene kopije):
svjedočanstvo o završenoj školi,
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radnike koji rade na poslovima geodetske djelatnosti,
uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu
dokaz o radnom stažu/iskustvu (potvrda koju izdaje poslodavac kod kojeg je kandidat ostvario potrebno
radno iskustvo.Ukoliko kandidat dostavi kopiju radne knjižice.moraju biti kopirane i ovjerene strane od
1. do tu kopiju moraju dostaviti potvrdu izdatu od Fonda PIO/MIO o vrsti zanimanja i školskoj
spremi sakojomje ostvareno radno iskustvo ukoliko postoji bilo kakvo iskustvo upisano u radnu knjižicu;
certifikat o poznavanju rada na računaru,
potvrda ili izjava da u posljednje dvije nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH,
izjava da nije obuhvaćen članom IX. 1. Ustava BiH.

Nakon odabira kandidata, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Traženi dokumenti moraju biti ovjerene kopije ili originali, s tim da predati dokumenti ne podliježu
vraćanju.
Dokumentacija se vraća samo na lični zahtjev.

Prijave na Javni oglas sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
OPĆINA HADŽIĆI
71240 Hadžići
ul. Hadželi br. 114.
s naznakom «Za javni oglas».

Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Poznavanje rada na računaru:dobro
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare