Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 02.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši referent –daktilograf

- dan
Poslodavac:
Općinski sud u Visokom
Kategorija:
Administracija i slične usluge, Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Visoko
Rok prijave:
02.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U VISOKOM
Broj: 041-0-SU-16-001491
Visoko, 17. 11. 2016. godine

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o sudovima u u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj broj 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14), člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 49/05) i člana 11. tačka 1.10. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Visokom, predsjednik suda objavljuje

JAVNI OGLAS
Za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika
u Općinskom sudu u Visokom

1. “Viši referent –daktilograf“ -..........1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova: radi sa sudijama u osiguravanju pravilnog upravljanja predmetima na dnevnoj osnovi, obavlja poslove vođenja zapisnika na ročištima, raspravama i pretresima u zgradi suda i van nje, radi sa sudijom na poslovima izrade odluka po diktatu i prepisivanja sudskih odluka, poslovima pošte i izrade kraćih dopisa po uputstvima i naredbama sudije, odgovara za održavanje spisa i unošenje informacija u sistem registrovanja predmeta u odgovarajuće vrijeme,postupa po naredbama sudije u vezi spisa, sređuje spise, stara se o urednosti spisa koji su mu dodijeljeni i rad, vrši poslove preuzimanja predmeta u pisarnici, vrši umnožavanje materijala u vezi predmeta na kopir-aparatu ili drugom tehničkom uređaju za tu svrhu,priprema korespondenciju i dokumentaciju,vodi brigu o rasporedima sudija, kontaktira stranke, svjedoke i njihove predstavnike i osigurava da su predmeti spremni za ročišta prema rasporedu,obavlja poslove snimanja sjednica putem tehničkih sredstava, po potrebi, unosi podatke u Registar novčanih kazni (ručno i/ili elektronski) o novčanim kaznama i zaštitnim mjerama koje su izrečene fizičkoj osobi, pravnoj i odgovornoj osobi,vodi ažuriranje baze podataka i izradu izvještaja i drugih akata o podacima iz baze podataka i održava evidenciju spisa za sudije i obavlja ostale poslove koje odredi predsjednik suda, sekretar suda i šef pisarnice.

Uvjeti: Pored općih uvjeta propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe (državljanstvo BIH, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine) kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete :

SSS-IV stepen (gimnazija, ekonomska, upravna ili druga srednja škola IV stepen, društvenog ili tehničkog smjera), poznavanje rada na računaru, najmanje deset mjeseci radnog staža poslije završene srednje škole i obavezno testiranje poznavanja rada na računaru prilikom zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju (originali ili ovjerene fotokopije):
1. diplomu o završenoj srednjoj školskoj spremi,
2. uvjerenje o državljanstvu,
3. uvjerenje o radnom stažu poslije završene srednje škole,
4. dokaz o poznavanju rada na računaru,
5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
6. ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,
7. ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BIH.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Izbor između prijavljenih kandidata koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete izvršit će se nakon obavljenog obaveznog testiranja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama na adresu:

Općinski sud u Visokom, ulica Alije Izetbegovića broj 1, sa naznakom
“Za komisiju za provođenje javnog oglasa-NE OTVARATI”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

PREDSJEDNIK SUDA
mr. Enes Behlulović
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Poznavanje rada na računaru:dobro
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare