Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši asistent Biohemija, Hemija I, Hemija II i Osnovi biohemije

- dana
Poslodavac:
Univerzitet u Bihaću
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Bihać
Rok prijave:
24.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člano 107. Statuta Univerziteta u Bihaću, člana 10. Pravilnika o radu Univerziteta u Bihaću, broj: 01-1197/2017, od 22. 2. 2017. godine, člana 18. i 21. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću, broj: 01 - 439/2013 i Odluke rektora Univerziteta u Bihaću, broj: 02-4087/18 od 3. 7. 2018. godine, dekan Fakulteta zdravstvenih studija raspisuje


JAVNI KONKURS/NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na poslove radnog mjesta saradnik – viši asistent na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom saradnika u zvanju višeg asistenta za predmete:
Biohemija, Hemija I, Hemija II i Osnovi biohemije .............................................. 1 izvršilac


Opis radnog mjesta:
Pripremanje i izvođenje vježbi, ispita i konsultacija sa studentima, stručno i naučno istraživanje, rad u komisijama i drugim poslovima, pod stručnim nadzorom nastavnika.


Uslovi:
Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst („Službeni glasnik USK”, broj: 24/17) i Statutom Univerziteta u Bihaću, a koji je dostupan na web stranici Univerziteta u Bihaću - www.unbi.ba.

Uz prijavu kandidat treba dostaviti:
1. Biografiju sa bibliografijom,
2. Izvod iz matične knjige rođenih - original,
3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca) – original,
4. Diplome: magistarsku i diplomu VII/240 ECTS bodova – ovjerena kopija,
5. Ovjerena kopija rješenje/a o nostrifikaciji diplome, ukoliko je stečena u inostranstvu, u
skladu sa zakonom,
6. Dokazi o prethodnim izborima u odgovarajuće saradničko zvanje višeg asistenta – original
ili ovjerena kopija.

Rok za podnošenje prijava na ovaj Konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Kandidat koji bude izabran u obavezi je prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova radnog mjesta i Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodio krivični postupak ( ne starije od 3 mjeseca-original ili ovjerena kopija).
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Javnog konkursa/ natječaja trebaju biti dostavljene u zatvorenoj koverti na protokol Fakulteta zdravstvenih studija u Bihaću ili preporučeno, putem pošte, na adresu:

Univerzitet u Bihaću – Fakultet zdravstvenih studija
Ul. Nositelja hrvatskog trolista br. 4
77000 Bihać
uz naznaku „Prijava na Konkurs za prijem u radni odnos“
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare