Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 13.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Vatrogasac

- dana
Poslodavac:
Općina Tešanj
Kategorija:
Elektrotehnika i strojarstvo, Građevinarstvo i geodezija, Ostalo, Poljoprivreda - Šumarstvo - Ribarstvo
Mjesto rada:
Tešanj
Rok prijave:
13.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 105. i 108. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva („Službene novine broj: 64/09). te na osnovu Člana 97. i 100 Zakona o zastiti od požara i vatrogastva ZE-DO Kantona („Službene novine ZK-DO Kantona'* broj 05/11), a u vezi sa članom 37. Zakona o namještenicima u organima državne u Federaciji Bosne i Herccgovine (,.SIu2bene novinc Federacije BIH" broj: 49/05) Općinski načclmk obiavljuje

JAVNI OGLAS
za prijem pripravnika u radni odnos

1. Vatrogasac - pripravnik, 2 (dva) Izvršioca na period od 6 (šest) mjeseci

Pored općih uslova predviđenih u clanu 24. Zakona o namještenicima u organima drzavne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove.

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispuniti su:
- SSS ili KV radnik: III ili IV stepen školske spreme odgovarajuće struke tehničkog smjera (vatro-gasne, gradevinske, metalske, hemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer tehničke struke);
- da je psihofizički i zdravstveno sposoban za vršenje poslova vatrogasca
- da se protiv njega ne vodi knvični postupak, te da nije osuđivan za krivično djelo protiv života i krivično djelo protiv imovine;
- da nije stariji od 25 godina;
. da ima položen vozački ispit kntegorije


Potrebni dokumenti koje kanidati dostavljaju su:
- Prijavu sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom.
- Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija)
- Onginal iti ovjerena kopija diplome o strućnoj spremi
- Ovjerena kopija vozačke dozvole za B kategoriju.
Kandidati koji blagovremeno dostave potpunc prijave i dokazu da lspunjavaju opee i poscbnc uvjete pristupiće intcrvju pred komisijom, a poslije toga tesliranje kandidata koje provjeru sposobnosti. prenia Planu i programu obukc za stnično osposobljavanje, uvježbavan|e i kondicioniranje prolestonalnih vatrogasaca („Sluzbene novine Fcdcracije BiH" broj 67/13)

Izabrani kandidati prije preuzimanja dužnosti pripravnika su dužni dostaviti sljedeće:
- Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
- Uvjerenje Suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak koji bi mogao biti ograničenje u s obavljanjem istih ili poslova na koje se kandidat prijavljuje (original ili ovjcrena kopija - ne starije od 3 mjeseca)
- Uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova da nije kažnjavan za djela koja bi mogla biti ograničenje u obavljanjem istih ili sličnih poslova na koje se kandidat pnjavljuje (onginal ili ovjerena kopija - ne starije od 3 mjeseca)

Kandidati koji budu primljeni u radni odnos kao pripravnici polažu ispit profesionalnog vatrogasca u roku od 3 mjeseca po isteku pripravničkog

Oglas ostaje otvorcn 15 dana od dana zadnje objave. ii objava će biti zvršcna u dnevnim novinama "Oslobođenje", "Dnevni avaz " i "Nezavisne novine".

Prijave se podnose na adresu Općina Tešanj, Trg Alije Izetbcgovića br 1. Tešanj, preporučenom poštom ili ličnom dostavom u kancelariji za protokol Općine Tešanj, svaki radnim danom, sa naznakom ,,Za javni oglas za prijem pripravnika vatrogasaca u radni odnos na period od 6 mjeseci".
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Vozačka dozvola:B
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare