Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.11.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Vatrogasac-serviser

- dana
Poslodavac:
Opština Vlasenica
Kategorija:
Ostalo
Mjesto rada:
Vlasenica
Rok prijave:
23.11.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: avni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta - Opštinska uprava opštine Vlasenica

OPIS RADNOG MJESTA

3.Vatrogasac-serviser - 1 izvršilac

II Opis poslova:

Za radno mjesto označeno pod rednim brojem 3.
Pomaže starješini TVJ u njegovom radu i izvršava poslove koje mu iz svoje nadlažnosti povjeri starješina, vrši kontrolu ispravnosti tehničkih sredstava rada i vodi evidenciju o izvršenim pregledima tehničkih sredstava i opreme, izdaje uputstva i naredbe za rad vatrogasaca i prati njihovo izvršavanje, brine o psiho-fizičkoj spremnosti vatrogasaca za izvršavanje operativnih zadataka u svim uslovima rada, izvodi teoretsku i praktičnu obuku prema programu stručnog osposobljavanja , učestvuje u pripremi i izradi elaborata za izvođenje združenih taktičkih vježbi na specifičnim objektima u kojima je planirano učešće više jedinica, učestvuje u izvođenju obuka za zaposlene u preduzećima i ustanovama i za građane u preventivnoj zaštiti od požara i početnom gašenju požara, rukovodi akcijama gašenja požara, pravi raspored korištenja godišnjih odmora, podnosi pismene prijave starješini za eventualna kršenja pravila vatrogasne službe, obavlja i druge poslove po nalogu starješine vatrogasne jedinice.
Status radnog mjesta:namještenik
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

III Opšti uslovi
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost (odnosi se samo za radno mjesto pod rednim brojem 1.)
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
6.da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću namještenika u opštinskoj upravi u skladu sa članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto pod rednim brojem 3.
SSS, tehničkog smjera, IV stepen ili najmanje KV radnik odgovarajuće tehničke struke (vatrogasne, građevinske, metalske, bravarske, hemijske, električarske i druge struke), 2 godine radnog iskustva u struci , položen stručni ispit za profesonalnog vatrogasca, da nije stariji od 25 godina (odnosi se samo na lica koja se prvi put primaju na mjesto vatrogasac-serviser) i da je zdravstveno i psiho-fizički sposoban za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i imovine.

V Prijava na javni konkurs dostavlja se na propisanom obrascu, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samuprave Republike Srpske i Opštine Vlasenica, a može se preuzeti i u Šalter sali Opštinske uprave opštine Vlasenica na šalteru broj 7.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti naziv jedinice lokalne samouprave, naziv upražnjenog radnog mjesta namještenika, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i drugim oblicima stručnog usavršavanja i osposobljavanja u profesiji, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima i posebne izjave.
Tačnost podataka navedenih u obrascima prijave na javni konkurs kandidat potvrđuje svojim potpisom.

VI Uz prijavu na javni konkurs kandidati prilažu foto-kopiju sljedećih dokumenata:
1)foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu
2)svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi
3)uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz koga se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo)
4)foto-kopiju uvjernja o položenom stručnom ispitu za rukovodioca akcije gašenja požara (za radna mjesta pod rednim brojem 1, 2 i 4) i foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za profesionalnog vatrogasca (za radna mjesta pod rednim brojem 3, 5 i 6)
5)fotokopiju vozače dozvole za radno mjesto pod rednim brojem 6.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na konkurs.

VII Sa svim kandidatima koji budi ispunjavali opšte i posebne uslove,konkursna komisija obaviće intervju na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o poznavanju organizacije jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno pismenim putem obavješteni i putem internet stranice Opštine Vlasenica.

Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa.

VIII Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji iz poglavlja VI tačke 1), 2), 3) 4) i tačke 5. za radno mjesto pod rednim brojem 6. i ovjerene izjave iz poglavlja III tačke 4), 5), 6) i 7) i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za radno mjesto pod rednim brojem 1. i uvjerenje da je zdravstveno i psiho-fizički sposoban za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i imovine za radna mjesta pod rednim brojevima 2, 3 , 4 , 5 i 6.

Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sledećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa rang- liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

IX Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave se mogu podnositi neposredno u Šalter sali Opštinske uprave opštine Vlasenica ili putem pošte, na adresu Opština Vlasenica, ul. Svetosavska 14, sa naznakom „Prijava na Javni konkurs“.

Za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkusu zadužen je Bunijevac Pavle , telefon 056/490-075.
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare