Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.03.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Vaspitač

- dana
Poslodavac:
Dom učenika Bijeljina
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Bijeljina
Rok prijave:
16.03.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Vaspitač – jedan izvršilac , sa položenim stručnim ispitom i ostvarenim radnim stažom - iskustvom u strucu u trajanju od najmanje jedne godine , na neodređeno vrijeme .

II - Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :
-da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine , a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu ,
-da je punoljetan , a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte ,
-da je radno sposoban , a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat , nakon izvršenog izbora po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa i
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična đela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala , službene dužnosti , trgovine ljudima , zlostavljanja đeteta , polnog i drugog nasilja nad đetetom , maloljetnim licem ili porodicom i povreda ravnopravnosti građana .

Uvjerenje o neosuđivanju iz tačke 4. , za izabranog kandidata dom će pribaviti službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa .

III – Uz prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova , kandidati su u obavezi da dostave i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova , na osnovu kojih se vrši bodovanje po važećim kriterijumima , i to :
1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa
u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ,
2. dodatak diplomi , koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja , ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ,
3. uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedeno na evidenciji nezaposlenih lica , za nezaposlena lica , koja se nalaze na toj evidenciji ,
4. uvjerenje o ploženom stručnom ispitu .
5. uvjerenje izdato od strane poslodavca kod koga je kandidat obavio pripravnički staž .
6. izvod iz matične knjige umrlih , za umrlog roditelja , ukoliko se radi o kandidatu , bez jednog ili oba roditelja , a koji nije stariji od 26 godina života ,
7. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu
o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otađžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz porodice poginulog borca ,
8. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave , nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otađžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca ,
9. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave , nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otađžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnih vojnih invalida ,
10. kućnu listu za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu , u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupni prihod porodičnog domaćinstva manji od najniže plate u Republici Srpskoj , uz koju je potrebno dostaviti i slijedeću dokumentaciju :
1.) potvrdu izdatu od zavoda za zapošljavanje , za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni , a nisu zaposleni , da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica ,
2.) potvrdu izdatu od nadležne poslovnice , Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje Republike Srpske , da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina , nije korisnik penzije , ukoliko ne ostvaruje takvu penziju ,
3.) potvrdu o visini plate , ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen ,
4.) potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su
 mlađi od 26 godina ,
5.) potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture o korištenju stipendije , za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine .
    
- Za kandidate koji budu dostavili potpune i blagovremene prijave , njihovo testiranje i intervju se zakazuje za dan 19.3.2018. godine , sa početkom u 9. 00 časova u prostoriji Doma , kancelarija broj 8. – prizemlje objekta .
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju , te ukoliko u zakazano vrijeme ne pristupe istom , smatraće se da su odustali od prijave na konkurs .

Zainteresovani kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima .

Rok za podnošenje prijave je 8 dana , računajući od dana objavljivanja kod : Zavoda za zapošljavanje RS – Filijala Bijeljina i u dnevnom informativnom listu ’’Glas Srpske’’ Banja Luka .
Ukoliko javni konkurs ne bude raspisan istovremeno , rok za podnošenje prijave će se računati od dana poslednjeg objavljivanja .

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte , na adresu JU’’Dom učenika Bijeljina’’ Bijeljina , ulica Semberskih ratara broj 1. sa naznakom ’’Komisiji za izbor’’ 76 300 Bijeljina .
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati , nego će u protivnom biti odbačene .
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare