Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 15.03.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Vaspitač

- dana
Poslodavac:
Dječji vrtić Duško Radović
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Ugljevik
Rok prijave:
15.03.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Direktor JU Dječiji vrtić ‘’Duško Radović’’ Ugljevik raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta, na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice sa bolovanja, u JU Dječijem vrtiću ‘’Duško Radović’’ Ugljevik, i to:

Vaspitač - 1 izvršilac

I - Opis poslova:
Vaspitač u JU Dječijem vrtiću ‘’Duško Radović’’ Ugljevik obavlja poslove i zadatke odrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i to:

planira vaspitno-obrazovni rad kroz podršku razvoju i učenju putem igre,
realizuje neposredni vaspitno-obrazovni rad - 30 časova sedmično,
vrši pripremu za vaspitno-obrazovni rad - 10 časova sedmičmno,
kreira okruženje za učenje i razvoj,
kreira didaktička sredstva, igračaka i održavanje materijala za učenje,
sarađuje sa roditeljima i društvenom sredinom,
vodi grupni roditeljski sastanak,
prati stručnu literaturu iz oblasti vaspitno-obrazovnog rada i radi na stručnom usavršavanju,
vrši dokumentovanje i evaluaciju vaspitno-obrazovnog rada,
timski rad i rad u stručnim organima
vodi evidencije predviđene u oblasti vaspitno-obrazovnog rada i stručnog usavršavanja,
učestvuje u organizaciji svečanosti i manifestacija,
obezbjeđuje partnerstvo sa porodicom i okruženjem,
brine o urednosti dječijeg prostora,
brine o dezinfekciji igračaka i njihovom pravilnom korišćenju,
radi i druge poslove za koje se ukaže potreba i koje mu naloži direktor Vrtića.

II Opšti uslovi
- da je državljanin Republike Srpske i BiH,
- da je punoljetan
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela,
- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

III - Posebni uslovi

završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,
ima položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad,
ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom.

IV Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože:
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu,
- uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,
- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno – obrazovni rad .

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti naknadno će dostaviti kandidat sa kojim će se zasnovati radni odnos.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs će biti objavljen posredstvom Zavoda za zapošljavanje u Ugljeviku i u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu Vrtića (JU Dječiji vrtić ‘’Duško Radović’’ Ugljevik, Jovana Dučića br.5, 76330 Ugljevik, sa naznakom “Komisija za izbor radnika”, Kontakt telefon: 055/419-063).
Kandidati su u Prijavi na Konkurs dužni navesti kontakt telefon.
Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti razmatrane.
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se intervju o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare