Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.10.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Vaspitač

- dana
Poslodavac:
JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Radost
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Bratunac
Rok prijave:
20.10.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta:
1. vaspitač na neodređeno vrijeme 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puno radno vrijeme.
2. vaspitač - pripravnik na određeno vrijeme ( godinu dana), puno radno vrijeme.

Opšti uslovi:
*Da je državljanin Republike Srpske i BIH,a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
*da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,
*da je radno sposoban , a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem , koje ne može biti starije od šest mjeseci,
*da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove navedene u članu 52. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju(Sl. Glasnik RS.broj:79/2015) člana 33. Statuta ustanove i da ispunjava i slijedeće uslove:

Posebni uslovi:
1. Ima odgovarajući nivo visokog obrazovanja- najmanje prvi ciklus studijskog programa, i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. Ima položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad,( za radno mjesto pod rednim brojem 1.)
3. Ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom predškolskog uzrasta.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati moraju dostaviti slijedeću dokumentaciju:
*diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
*uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu,( za vaspitača pod rednim brojem 1.)
*izvod iz matične knjige rođenih,
*Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BIH
*uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
*uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca( uvjerenje treba da sadrži vrstu posla, stepen i vrstu stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ukoliko je kandidat radio nepuno radno vrijeme , to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme)-za rano mjesto pod rednim brojem 1.
*uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije rvi.

Dana 24.10.2016. u 8 časova u prostorijama ustanove održaće se intervju, sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom predškolskog uzrasta, koje nije starije od šest mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti ustanova će zatražiti službenim putem za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, i te kopije neće biti vraćene kandidatima .Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa zakonom .
Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol ili poštom na adresu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Radost“ Bratunac Dositeja obradovića 12. 75420 Bratunac sa naznakom „za komisiju za izbor kandidata“, ne otvarati!.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare