Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.01.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

vanredni profesor za užu naučnu oblast Ustavno pravo

- dana
Poslodavac:
Univerzitet Džemal Bijedić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
25.01.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu Odluka Senata Univerziteta, 101 - 2740 /16 i 101 - 2741-1 /16 od 30.12.2016. godine,
Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, raspisuje
KONKURS
za izbor nastavnika i saradnika na fakultetima- organizacionim jedinicama
Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru
Raspisuje se konkurs za izbor u zvanje:
- vanredni profesor (napredovanje) za užu naučnu oblast „Organizacija i ekonomika“
na Mašinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru 1 izvršilac;
- vanredni profesor (napredovanje) za užu naučnu oblast „Teorija prava i države“
na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru 1 izvršilac;
- vanredni profesor (napredovanje) za užu naučnu oblast „Ustavno pravo“
na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru 1 izvršilac;
- docent (napredovanje) za užu naučnu oblast „Historijske nauke“ na Odsjeku za historiju
Fakulteta humanističkih nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru 1 izvršilac;
- viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast „Voćarstvo“
na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru 1 izvršilac
- asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast „Opšta pedagogija“
na Nastavničkom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru 1 izvršilac
-
Uslovi za izbor u zvanja utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju u Heregovačko – neretvanskom
kantonu, Statutom Univerziteta i Pravilnikom o minimalnim uslovima u postupku izbora u nastavna i
saradnička zvanja na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru.
Navedeni univerzitetski akti su objavljeni na stranici Univerziteta: www.unmo.ba
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu "Dnevni avaz".
Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte
u zatvorenoj koverti, na adresu:
Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
Sjeverni logor b.b. , 88104 Mostar
Na koverti je potrebno naznačiti:
(Prijava na konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom Fakulteta i naučne oblasti ili
predmeta na koji se konkuriše - NE OTVARATI).
Na poleđini koverte treba biti naznačeno ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće
se uzimati u razmatranje.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare