Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Vanjski suradnik – Nastavnik strojarske skupine predmeta

- dana
Poslodavac:
Vlada Brčko Distrikta
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Brčko
Rok prijave:
19.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: U skladu s člankom 116. Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko Distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH“, broj 10/08, 25/08, 4/13, 48/16, 22/17), i Plana upošljavanja nastavnika, stručnih suradnika, suradnika u nastavi i vanjskih suradnika u Odjelu za obrazovanje za 2017. godinu, broj predmeta: 33-002645/17, broj akta: 07-1154SO-001/17 od 21.08.2017. godine, i Izmjena i dopuna Plana upošljavanja nastavnika, stručnih suradnika, suradnika u nastavi i vanjskih suradnika u Odjelu za obrazovanje za 2017. godinu, broj predmeta: 33-002645/17, broj akta: 07-1154SO-002/17 od 27.12.2017. godine Odjel za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta BiH,
r a s p i s u j e


J A V N I N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos u Odjelu za obrazovanje

24. Vanjski suradnik – Nastavnik strojarske skupine predmeta,JU Tehnička škola Brčko, na 80 % norme – 1 izvršitelj


Kvalifikacija za radno mjesto:

visoka stručna sprema (VSS), u skladu sa nastavnim planom i programom
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Distrikt Brčko regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:OPIS RADNOG MJESTA I ODGOVORNOSTI ZA POZICIJE NASTAVNIK – VSS – NEODREĐENO U PODODJELU ZA PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE

Odgovornost za izvođenje redovite, dopunske, dodatne i fakultativne nastave
Pripremanje za nastavu, pripremanje za svakodnevni rad s učenicima, pripremanje kontrolnih zadaća i drugih materijala neophodnih za primjenu različitih oblika nastavnog rada i korištenja različitih tehničkih pomagala i permanentno stručno usavršavanje u školi i drugim ustanovama (aktivi, seminari, itd.)
Rad u stručnom timu u inkluziji
Obvezne školske pismene zadaće (za predmete utvrđene nastavnim planom i programom), pregledanje i ispravljanje pismenih radova učenika i obrada kontrolnih radova i zadaća objektivnog tipa (testovi)
Obavljanje poslova voditelja razrednog odjela, administrativni poslovi, odgojni rad s razrednom zajednicom, sastanci, smotre, izleti, posjeti, informacije o učenicima, pripremanje sjednica odjelnog vijeća
Stručno usavršavanje i rad na inovacijama i uvođenju suvremenih oblika i metoda rada
Suradnja s ravnateljem, pomoćnikom ravnatelja, nastavnicima i stručnim suradnicima
Rad u stručnim tijelima škole, sastanci nastavničkog vijeća, odjelnog vijeća i stručnih aktiva
Rad na pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji
Pomoć učenicima u radu razredne zajednice
Rad u slobodnim aktivnostima i poslovi s svezi s kulturnim i javnim manifestacijama koje škola organizira
Ostali poslovi: dežurstvo, rad na organizaciji i realizaciji kolektivnih posjeta i izleta, ekskurzija i drugi poslovi koji su predviđeni nastavnim planom i programom i godišnjim programom rada škole
Sudjelovanje u radu povjerenstava za predlaganje novih i inoviranje postojećih nastavnih planova i programa
Izravna odgovornost ravnatelju škole
i drugi poslovi po nalogu ravnatelja i pomoćnika ravnatelja.


OPIS RADNOG MJESTA I ODGOVORNOSTI ZA POZICIJE NASTAVNIK – VSS – ODREĐENO U PODODJELU ZA PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE

Odgovornost za izvođenje redovite, dopunske, dodatne i fakultativne nastave
Pripremanje za nastavu, pripremanje za svakodnevni rad s učenicima, pripremanje kontrolnih zadaća i drugih materijala neophodnih za primjenu različitih oblika nastavnog rada i korištenja različitih tehničkih pomagala i permanentno stručno usavršavanje u školi i drugim ustanovama (aktivi, seminari, itd.)
Rad u stručnom timu u inkluziji
Obvezne školske pismene zadaće (za predmete utvrđene nastavnim planom i programom), pregledanje i ispravljanje pismenih radova učenika i obrada kontrolnih radova i zadaća objektivnog tipa (testovi)
Obavljanje poslova voditelja razrednog odjela, administrativni poslovi, odgojni rad s razrednom zajednicom, sastanci, smotre, izleti, posjeti, informacije o učenicima, pripremanje sjednica odjelnog vijeća
Stručno usavršavanje i rad na inovacijama i uvođenju suvremenih oblika i metoda rada
Suradnja s ravnateljem, pomoćnikom ravnatelja, nastavnicima i stručnim suradnicima
Rad u stručnim tijelima škole, sastanci nastavničkog vijeća, odjelnog vijeća i stručnih aktiva
Rad na pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji
Pomoć učenicima u radu razredne zajednice
Rad u slobodnim aktivnostima i poslovi u svezi s kulturnim i javnim manifestacijama koje škola organizira
Ostali poslovi: dežurstvo, rad na organizaciji i realizaciji kolektivnih posjeta i izleta, ekskurzija i drugi poslovi koji su predviđeni nastavnim planom i programom i godišnjim programom rada škole
Sudjelovanje u radu povjerenstava za predlaganje novih i inoviranje postojećih nastavnih planova i programa
Izravna odgovornost ravnatelju škole
i drugi poslovi po nalogu ravnatelja i pomoćnika ravnatelja.


OPIS RADNOG MJESTA I ODGOVORNOSTI ZA POZICIJU MEDICINSKA SESTRA U PODODJELU ZA PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANjE

Odgovoran je za vođenje evidencije o zdravstvenom stanju djece,
Vodi neposrednu brigu i njeguje djecu jasličkog i vrtićkog uzrasta,
Vodi brigu o higijeni u jaslicama i vrtiću,
Daje preporuke unapređenja zdravstvenog stanja djece,
Daje preporuke edukativnog karaktera za podizanje opće kulture u oblasti zdravstvene zaštite,
Direktno je odgovoran ravnatelju vrtića,
Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja vrtića.


OPIS RADNOG MJESTA I ODGOVORNOSTI ZA POZICIJE NASTAVNIK – VSS – ODREĐENO U PODODJELU ZA SREDNJE OBRAZOVANJE

Odgovoran je za izvođenje redovite, dopunske, dodatne i fakultativne nastave
Rad u stručnom timu za učenike u inkluziji
Pripremanje za nastavu, pripremanje za svakodnevni rad s učenicima, pripremanje kontrolnih zadaća i drugih materijala neophodnih za primjenu različitih oblika nastavnog rada i korištenja različitih tehničkih pomagala I permanentno stručno usavršavanje u školi i drugim ustanovama (aktivi, seminari, itd)
Obvezne školske pismene zadaće (za predmete utvrđene nastavnim planom i programom), pregledanje i ispravljanje pismenih radova učenika i obrada kontrolnih radova i zadaća objektivnog tipa (testovi)
Obavljanje poslova razrednog voditelja odjela, administrativni poslovi, odgojni rad s odjelnom zajednicom, sastanci, smotre, izleti, posjeti, informacije o učenicima, pripremanje sjednica odjelnog vijeća
Sudjeluje u radu povjerenstava za predlaganje novih i inoviranje starih nastavnih planova i programa
Stručno usavršavanje i rad na inovacijama i uvođenju suvremenih oblika i metoda rada
Suradnja s ravnateljem, pomoćnikom ravnatelja, stručnim suradnicima i suradnicima u nastavi
Rad u stručnim tijelima škole, sastanci stručnih aktiva, odjelnog i nastavničkog vijeća
Rad na pedagoškoj dokumentaciji i drugim stručnim poslovima
Pomoć učenicima u radu odjelne zajednice
Rad u slobodnim aktivnostima i poslovi u svezi s kulturnim i javnim manifestacijama koje škola organizira
Ostali poslovi: dežurstvo, rad na organizaciji i realizaciji kolektivnih posjeta i izleta, ekskurzija kao i rad na sređivanju školske dokumentacije i drugi poslovi koji su predviđeni nastavnim planom i programom i godišnjim programom rada škole
Izravno je odgovoran ravnatelju škole i pomoćniku ravnatelja u srednjim školama u Brčko distriktu BiH
Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i pomoćnika ravnatelja srednje škole.


POSEBNE NAPOMENE

Pravo prijave na Natječaj imaju kandidati koji, pored navedenih uvjeta radnog mjesta, moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH (uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci), da je punoljetan, da nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavka 1. Ustava BiH, da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu, da u posljednje tri godine (počevši od dana objavljivanja Natječaja) nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i službe Distrikta, uslijed pravomoćno izrečene stegovne mjere i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka ne starije od 3 (tri) mjeseca).

Natječaj je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja i traje do 19.01.2018. godine do 15.00 sati.

Potpisana prijava koja se podnosi važi samo za navedeni Natječaj.

Obrazac prijave može se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH ili na internetskoj stranici Vlade Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net)

Potpisane prijave treba slati na adresu:Vlada Brčko distrikta BiH
– Odjel za obrazovanje –
Pododjel za ljudske resurse i zapošljavanje,
Bulevar mira br. 1,
76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine,
ili

dostaviti osobno u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar mira br. 1, šalteri broj 6 i 7, najkasnije do 19.01.2018. godine do 15.00 sati.NAPOMENA:

Prilikom izbora obvezno se provodi pretkvalifikacijski postupak u vidu pismenog testa, a na usmeni intervju se pozivaju kandidati koji su točno odgovorili na minimalno 75 % pitanja.

Pismeni test obuhvaća pitanja iz oblasti: opće informiranosti, a posebice o sustavu obrazovanja u Distriktu; didaktičko-metodičke zasnovanosti nastave; inovacije i suvremenih dostignuća u nastavi; menadžmenta škole, vrednovanja i ocjenjivanja.

Pitanja za pismeni test javno su objavljena i nalaze se na službenoj internetskoj stranici Vlade Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net).

KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE UTVRĐENE NATJEČAJEM DO ZATVARANJA NATJEČAJA I KOJI SU OZNAČENI KAO KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE NATJEČAJA S KOJIMA ĆE SE OBAVLJATI TESTIRANJE/INTERVJU, O DATUMU, MJESTU I TERMINU ISKLJUČIVO SE OBAVJEŠTAVAJU PUTEM SLUŽBENE INTERNETSKE STRANICE VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH (www.bdcentral.net).

Kandidati koji budu imenovani na navedena radna mjesta dužni su dostaviti izvornike ili ovjerene preslike dokumenata koji su traženi Natječajem kao i liječničko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad s djecom, ne starije od 3 (tri) mjeseca i da nisu osuđivani za kaznena djela učinjena protiv morala, službene dužnosti i kršenja prava djeteta ustanovljena Konvencijom o pravima djeteta. Pored gore navedenih dokumenata, za pozicije Nastavnik-vjeroučitelj, kandidati su dužni dostaviti i preporuku nadležne vjerske zajednice, ne stariju od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja.

Kandidati koji budu imenovani na navedena radna mjesta dužni su uz diplomu dostaviti i dodatak diplomi ili drugi dokument, kao što su uvjerenje ili potvrda s kompetencijama za izvođenje nastave, odnosno za rad u obrazovnim institucijama i svjedodžbu u izvorniku ili ovjerenoj preslici, izdano od obrazovnih institucija u BiH.

U procesu odabira prijavljenih kandidata na javni natječaj za upražnjeno radno mjesto nastavnika odbor za zapošljavanje u obrazovnim institucijama uzima u razmatranje i kandidate koji nemaju položen stručni ispit i radno iskustvo u nastavi.

Kao dokaz za položen stručni ispit priznaje se uvjerenje ili potvrda o osposobljenosti za odgojno-obrazovni rad u obrazovnim institucijama.

Diplome stečene u inozemstvu nakon 06. 04. 1992. godine moraju biti nostrificirane.

Nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Sve informacije u svezi s Natječajem mogu se dobiti u Odjelu za obrazovanje – Pododjel za ljudske resurse i zapošljavanje ili na telefonskom broju: 049/216 894.

Natječaj je objavljen na internetskoj stranici Vlade Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net).
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare