Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.11.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Tehnički sekretar

- dana
Poslodavac:
Osnovni sud u Doboju
Kategorija:
Administracija i slične usluge
Mjesto rada:
Doboj
Rok prijave:
16.11.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Opis poslova radnog mjesta: Tehnički sekretar
-prima poštu za upravu suda i uz nadzor sekretara suda vrši raspored pošte,
-rukuje telefonskom sekretarskom garniturom i uspostavlja telefonske veze za predsjednika, sekretara suda, sudije i ostale radnike suda,
-vodi posebnu evidenciju u vezi sa prijemom kod predsjednika suda,
-brine se o nabavci kancelarijskog materijala za potrebe predsjednika i sekretara suda,
-vodi matičnu knjigu zaposlenih i evidenciju izdatih zdravstvenih knjižica, bolovanja, odsutnosti s posla, korišćenja godišnjih odmora i druge neophodne personalne evidencije,
-stara se o urednosti i potpunosti sadržaja personalnih dosijea i o evidenciji personalnih promjena,
-u skladu sa Zakonom vodi evidenciju iz oblasti rada,
-priprema sadržaj teksta uvjerenja na osnovu zvanične evidencije iz oblasti radnih odnosa pod nadzorom sekretara suda,
-priprema nacrte rješenja o korištenju godišnjih odmora i rješenja o odsutnosti službenika sa rada po bilo kom osnovu pod nadzorom sekretara suda,
-vodi evidenciju o ocjenjivanju rada radnika i evidenciju izrečenih disciplinskih kazni,
-sastavlja razne statističke izvještaje iz oblasti radnih odnosa,
-obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

Poslovi spadaju u osnovnu djelatnost, grupa administrativno-tehnički poslovi.
Broj izvršilaca: jedan (1)
Način prijema: putem oglasa, uz probni rad u skladu sa Zakonom.

Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Aktivni posloviKorisniciMoj profilAktivnosti
Prethodni oglas Naredni oglas (stariji)


Tehnički sekretar - OSNOVNI SUD U DOBOJU
Lokacija: Doboj0
Administrativne usluge
Objavljen 01.11.2017. Ističe 16.11.2017.


Opis poslova radnog mjesta: Tehnički sekretar
-prima poštu za upravu suda i uz nadzor sekretara suda vrši raspored pošte,
-rukuje telefonskom sekretarskom garniturom i uspostavlja telefonske veze za predsjednika, sekretara suda, sudije i ostale radnike suda,
-vodi posebnu evidenciju u vezi sa prijemom kod predsjednika suda,
-brine se o nabavci kancelarijskog materijala za potrebe predsjednika i sekretara suda,
-vodi matičnu knjigu zaposlenih i evidenciju izdatih zdravstvenih knjižica, bolovanja, odsutnosti s posla, korišćenja godišnjih odmora i druge neophodne personalne evidencije,
-stara se o urednosti i potpunosti sadržaja personalnih dosijea i o evidenciji personalnih promjena,
-u skladu sa Zakonom vodi evidenciju iz oblasti rada,
-priprema sadržaj teksta uvjerenja na osnovu zvanične evidencije iz oblasti radnih odnosa pod nadzorom sekretara suda,
-priprema nacrte rješenja o korištenju godišnjih odmora i rješenja o odsutnosti službenika sa rada po bilo kom osnovu pod nadzorom sekretara suda,
-vodi evidenciju o ocjenjivanju rada radnika i evidenciju izrečenih disciplinskih kazni,
-sastavlja razne statističke izvještaje iz oblasti radnih odnosa,
-obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

Poslovi spadaju u osnovnu djelatnost, grupa administrativno-tehnički poslovi.
Broj izvršilaca: jedan (1)
Način prijema: putem oglasa, uz probni rad u skladu sa Zakonom.Opšti uslovi:
•da je državljanin BiH ili RS
•da je stariji od 18 godina
•da ima opštu zdravstvenu sposobnost
•da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima
•da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi:
•završena srednja upravna, ekonomska ili druga četvorogodišnja srednja škola
•poznavanje rada na računaru
•položen stručni ispit za rad u organima uprave
•1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
•poželjno poznavanje engleskog jezika

Za kandidata koji bude primljen u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.
Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova: diplomu o završenoj školi, uvjerenje o poznavanju rada na računaru (potvrdu o završenom stepenu kursa za kompjutere), dokaz o položenom stručnom ispitu, potvrdu o poznavanju engleskog jezika (ukoliko u prijavi označi da poznaje isti) kao i dokaz o radnom iskustvu.

Izabrani kandidat dostavlja nakon sprovedenog javnog oglasa, a prije zasnivanja radnog odnosa, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena kopija.

Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog oglasa Komisija za prijem u radni odnos daktilografa pismeno će pozvati na testiranje, odnosno provjeru radnih sposobnosti u radu na računaru (u brzini kucanja, poznavanju Windows XP operativnog sistema, kao i Office aplikacija – Word, Excel i Outlook.), kao i usmeni intervju koji će se obaviti nakon testiranja.

Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici ovog suda http://www.ossud-doboj.pravosudje.ba a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave za učešće na javnom oglasu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni oglas koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu : Osnovni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.
Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa neće biti predmet razmatranja.
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare