Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.10.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Tehnička fizika

- dana
Poslodavac:
SŠ "Petar II Petrović Njegoš"
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Šekovići
Rok prijave:
20.10.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta:
1.Fizika.......................................9 časova, do 31.08.2017.godine, pripravnik
2.Tehnička fizika......................2 časa, do 31.08.2017.godine, pripravnik

Ukoliko se na konkurs ne prijave lica koja imaju status pripravnika, razmatraće se i prijave kandidata sa radnim iskustvom u nastavi.

Pored uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj: 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika („Službeni glasnik RS“, broj: 34/15) za gimnaziju i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika („Službeni glasnik RS“, broj: 29/12 i 80/14) za srednje stručne škole.

Opšti uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju su:
Da je državljanin Republike Srpske i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje dostavlja izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa,
Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.
Uz potpisanu prijavu, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
-Ovjerena foto-kopija diplome, (240 ECTS bodova),
-Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,
-Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
-Dokaz o ostavrenom radnom stažu u obrazovno-vaspitnim institucijama (dokazuje se uvjerenjem o radnom stažu ili ovjerenom foto-kopijom radničke knjižice),
-Dokaz o ostvarenom radnom stažu van obrazovno-vaspitnih institucija (dokazuje se uvjerenjem o radnom stažu ili ovjerenom foto-kopijom radničke knjižice),
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 26.10.2016. godine u 13,15 časova.
Prijavljeni kandidati neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Srednjoškolski centar „Petar II Petrović Njegoš“, ul.Branka Radičevića bb, 75450 Šekovići.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare