Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.10.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Tehničar za radio i telefonske sisteme

- dana
Poslodavac:
Državna agencija za istrage i zaštitu
Kategorija:
Elektrotehnika i strojarstvo
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
25.10.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 8. stav (2) Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos, broj 16-11-34-2-4323-1/17 od 04.07.2017. godine, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

REGIONALNI URED MOSTAR
a) Grupa za operativno dežurstvo, vezu i kriptozaštitu

1. Tehničar za radio i telefonske sisteme (jedan izvršilac)

Opis poslova: Radi na održavanju, programiranju i instaliranju radio i telefonske opreme za potrebe regionalnog ureda, poduzima preventivne mjere i radnje s ciljem povećanja stepena sigurnosti sistema, brine se o pravilnoj upotrebi terminalnih i telefonskih uređaja, vodi potrebne evidencije, ostvaruje saradnju sa Sektorom za operativnu podršku po liniji rada, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi vođa Grupe. Za svoj rad
neposredno je odgovoran vođi Grupe
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Posebni uslovi neophodni za radno mjesto: SSS – IV stepen, završena elektrotehnička škola smjer komunikacije ili elektronika ili druga srednja škola tehničkog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka, poznavanje rada na računaru.


Opći uslovi
Pored navedenih posebnih uslova, za prijem u radni odnos kandidat mora ispunjavati i sljedeće opće uslove, propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:
- da ima navršenih 18 godina života;
- da je državljanin Bosne i Hercegovine;
- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
- da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
- da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

Podnošenje prijave
Pisana prijava na Javni oglas uključuje: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje i kratku biografiju.
Uz prijavu, kandidati treba da prilože original ili ovjerenu kopiju:
a) diplome o završenoj školi i rješenja o nostrifikaciji diplome, ukoliko je diploma stečena van Bosne i Hercegovine nakon 06.04.1992. godine (ne
dostavljati diplomu višeg stepena školske spreme od one koja se traži);
b) uvjerenja o državljanstvu ne starijeg od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa;
c) potvrde ili uvjerenja, kao dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima, koja moraju biti precizna i detaljna, odnosno na kojima treba da stoje podaci na kojim poslovima je kandidat radio - naziv radnog mjesta, koliko dugo je obavljao navedene poslove, po mogućnosti opis poslova sa preciziranim periodom radnog angažiranja na radnim zadacima, što više podataka koji će dokazati potrebno radno iskustvo (napomena: radna knjižica ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva);
d) uvjerenja o poznavanju rada na računaru;
e) uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu.

Ako kandidat nema položen stručni upravni ispit, on može biti prihvaćen u dalju proceduru, s tim da je,
ukoliko bude primljen u radni odnos u Agenciju, stručni upravni ispit obavezan položiti u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos (član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, „Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13);
f) izjave kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, ovjerenu od strane nadležnog organa.
Prijava se predaje u zatvorenoj koverti neposredno ili se šalje poštom preporučenom pošiljkom na adresu:
Državna agencija za istrage i zaštitu, Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo, sa naznakom „Javni oglas za prijem zaposlenika u radni odnos “.
Rok za podnošenje prijavе je 15 dana od dana objavljivanja Јavnog oglasa u dnevnim novinama koje se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Radi informiranosti,
Јavni oglas će biti objavljen i na službenoj internet stranici Državne agencije za istrage i zaštitu: www.sipa.gov.ba.
Postupak izbora i zapošljavanja kandidata
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i kopije dokumenata koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.
Prijavljeni kandidati podliježu proceduri provjere osposobljenosti putem intervjua i pismenog testiranja za obavljanje poslova za radna mjesta za koja su aplicirali.
Radi zaštite ličnih podataka, tokom postupka kandidati će biti informirani putem službene internet stranice Državne agencije za istrage i zaštitu pod šifrom koja će im biti dodijeljena nakon pregleda podnesenih prijava na Javni oglas o čemu će biti obaviješteni telefonom.
Kandidati koji su pristupili testiranju o ishodu postupka bit će obaviješteni pismenim putem.
Prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos zaposlenika, predloženi kandidati bit će obuhvaćeni osnovnom sigurnosnom provjerom u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena „POVJERLJIVO“, shodno odredbama Zakona o
zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona.
Nakon donošenja odluke o prijemu kandidata u radni odnos, prije sklapanja ugovora o radu, primljeni kandidat je dužan da dostavi ljekarsko uvjerenje ne starije od 30 dana, kojim potvrđuje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je primljen. Također, primljeni kandidat je dužan da dostavi dokaz da protiv njega nije pokrenut
krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da
mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini.
Kandidat koji kao zaposlenik bude primljen u Državnu agenciju za istrage i zaštitu, zasnovat će radni odnos na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od šest mjeseci.
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare