Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.06.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Tajnik jedinstvenog tijela uprave

- dana
Poslodavac:
Povjerenstvo za državnu službu ŽZH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Ljubuški
Rok prijave:
20.06.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Ljubuški objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta rukovodećih i ostalih državnih službenika u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Ljubuški

1. TAJNIK JEDINSTVENOG TIJELA UPRAVE – 1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova:
Obavlja poslove od značaja za unutarnju organizaciju i rad Jedinstvenog tijela uprave,
koordinira i usmjerava rad svih organizacijskih jedinica koje postoje u tijelu uprave općine, priprema akte koje donosi Općinski načelnik, obavlja pravno-tehničku obradu akata, zaključaka , rješenja i odluka i brine o dostavljanju istih odgovarajućim subjektima, osigurava izvršenje poslova po nalogu Općinskog načelnika, upoznaje Općinskog načelnika o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način pomaže Općinskom načelniku u rukovođenju Jedinstvenim tijelom uprave, u suradnji s pomoćnicima načelnika objedinjava prijedlog programa rada Jedinstvenog tijela uprave i dostavlja ga Općinskom načelniku na nadležni postupak, objedinjava izvještaje, informacije i druge materijale iz nadležnosti jedinstvenog tijela uprave koje izrađuju pomoćnici načelnika u pitanjima iz nadležnosti službi kojima rukovode i te materijale dostavlja Općinskom načelniku, odgovoran je za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni, brine se i blagovremenoj dostavi materijala koje Jedinstveno tijelo uprave dostavlja Općinskom vijeću i drugim tijelima , poslove koji su mu stavljeni u nadležnost ostvaruje u dogovoru sa rukovoditeljima općinskih službi za upravu i stručnih službi, a oni su dužni postupiti utvrđenom dogovoru, obavlja i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, kao i koje mu odredi Općinski načelnik, za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Općinskom načelniku.


Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Zapadnohercegovački kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Ljubuški i to:
Za poziciju 01:
- VSS-VII stupanj, odnosno visoko obrazovanje prvog (koji se vrednije s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke,
- najmanje šest (6) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- položen ispit za državnog službenika i
- poznavanje rada na računalu.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene preslike)
1. sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),
2. dokaz o položenom ispitu za državnog službenika,
3. potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS
4. dokaz o poznavanju rada na računalu i
5. uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
Kandidat koji obavlja poslove namještenika u tijelima državne službe i koji je stekao VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja dužan je dostaviti i:
- dokaz da je uposlen u tijelu državne službe kao namještenik,
- dokaz o 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.
NAPOMENA:
Kandidati koji su položili stručni upravni ispit, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.
Ostale dokumente, kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), izabrani kandidat biti će dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.
Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za: „Javni natječaj za popunu radnih mjesta rukovodećih i ostalih državnih službenika u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Ljubuški“ - NE OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com).
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:šest do deset godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare