Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.11.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Sudski stručni saradnik (m/ž)

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
16.11.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu
Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), a na zahtjev Kantonalnog
suda u Sarajevu, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine,
objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Kantonalnom sudu u Sarajevu

- Sudski stručni saradnik – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: proučava i priprema predmete za sjednicu vijeća, proučava pravna
pitanja u vezi sa radom suda u pojedinim predmetima, izrađuje nacrte odluka, obavlja
radnje u predmetu po nalogu i pod nadzorom postupajućeg sudije u skladu sa
Pravilnikom o CMS-u, obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u
Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
- VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog i trećeg ciklusa Bolonjaskog sistema
studiranja, pravni fakultet
- Najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci, nakon sticanja visoke stručne
spreme
- položen pravosudni ispit
- poznavanje rada na računaru

Visina pripadajuće osnovne neto plaće: 1.508,00 KM


Prijavljivanje na konkurs:
Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni
putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje
konkursne procedure. Kandidati koji ne polože pismeni dio stručnog ispita gube pravo
na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, a nakon pismenog dijela stručnog
ispita, usmeno informišu kao i o postignutim rezultatima.
Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji
validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog
konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih
kandidata.
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na
propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije. Izabrani kandidat, koji u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu
službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih
uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare