Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 09.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Sudski pripravnik u Uredu registrara

- dana
Poslodavac:
Sud Bosne i Hercegovine
Kategorija:
Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
09.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Bosna i Hercegovina
SUD BOSNE I HERCEGOVINE
Sarajevo, 30.11.2016. godine

Na osnovu člana 11. stav (1) tačka g) Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 49/09, 74/09 i 97/09), člana 1. Poslovnika o radu Suda BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 82/05 i 60/11), a u vezi sa Odlukom o potrebi prijema broj Su: 03-3023/16 od 30.11.2016. godine, raspisuje se


JAVNI OGLAS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Sudu Bosne i Hercegovine


Referent specijalist administrativno-tehnički asistent
Sudski pripravnik u Zajedničkom sekretarijatu
Sudski volonter
Sudski pripravnik u Uredu registrara

Odjeljenje za opšte, administrativno-tehničke i pravne poslove

Referent specijalist administrativno–tehnički asistent

Opis poslova: obavlja daktilografske i stenografske poslove za potrebe sudije; priprema radne verzije izvještaja, memoranduma i jednostavnih rješenja vezanih za organiziranje pretresa i zakazivanje termina suđenja kao i izvršenje drugih administrativnih dužnosti i zadataka koje ne obavlja sudija (rezerviše sudnice i zakazuje pretrese, izrađuje pozive, naredbe i odgovarajuću dokumentaciju strankama, sudskoj policiji, svjedocima i drugim učesnicima u postupku, prati vođenje knjige sjednica vijeća); vrši pohranjivanje, ažuriranje i redovnu provjeru u CMS bazi; učestvuje u izradi redovnih internih statističkih izvještaja za potrebe Suda i drugih institucija; obavlja usmenu internu i eksternu komunikaciju sa drugim institucijama; prati kretanje spisa putem kartona kontrole kretanja, dostavlja spis sudiji i učestvuje u planiranju ročišta; obavlja i druge poslove po nalogu sudije kojem je raspoređen i rukovodioca Odjeljenja.

Posebni uslovi: završena srednja škola IV stepena; položen ispit za daktilografa I-a ili I-b klase; položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru; 1 (jedna) godina radnog iskustva na daktilografskim poslovima.

Broj izvršilaca: 1 (jedan) na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci

Sudski pripravnik

Opis poslova: obavlja pripravničku praksu u Sudu prema Programu pripravničkog staža sudskih pripravnika i volontera u Sudu BiH radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pomaže pri izradi sudskih odluka i drugih dokumenata, obavlja i druge poslove po nalogu sudija i rukovodioca odjeljenja.
Posebni uslovi: završen pravni fakultet (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova).

Broj izvršilaca: 4 (četiri) na određeno vrijeme – 1(jedna) godina

Sudski volonter

Opis poslova: obavlja pripravničku praksu u Sudu prema Programu pripravničkog staža sudskih pripravnika i volontera u Sudu BiH radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pomaže pri izradi sudskih odluka i drugih dokumenata, obavlja i druge poslove po nalogu sudija i rukovodioca odjeljenja.

Posebni uslovi: završen pravni fakultet (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova).

Broj izvršilaca: 2 (dva) na određeno vrijeme – 1(jedna) godina

Pravno odjeljenje


Sudski pripravnik
Opis poslova: Obavlja pripravničku praksu u Sudu prema Programu pripravničkog staža sudskih pripravnika i volontera u Sudu BiH radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, vrši istraživanje pravnih pitanja iz oblasti međunarodnog javnog prava, međunarodnog privatnog prava, humanitarnog prava i krivičnog prava, pomaže pri izradi nacrta sudskih odluka i drugih dokumenata, učestvuje u pripremi predmeta za suđenje, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca/zamjenika rukovodioca Odjeljenja i sudija.

Posebni uslovi: završen pravni fakultet (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova)

Broj izvršilaca: 2 (dva) na određeno vrijeme – 1 (jedna) godina
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme, stručno osposobljavanje
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Napomena za sve kandidate: Pored posebnih uslova navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opće uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama BiH.

Javni oglas je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Uz prijavu na javni oglas, koja sadrži kratku biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati trebaju dostaviti original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

Diplomu o završenom fakultetu (nostrifikovane diplome ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine), za pozicije broj 2,3 i 4;
Svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi IV stepena, za poziciju broj 1;
Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu, za poziciju broj 1 (mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen stručni upravni ispit, uz obavezu polaganja u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa);
Potvrdu o radnom iskustvu, za poziciju broj 1;
Izvod iz matične knjige rođenih, za sve pozicije;
Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine, ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja, za sve pozicije;
Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, za sve pozicije;
Izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, za sve pozicije

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više pozicija, potrebno je dostaviti prijavu za svaku poziciju, s tim da je ovjerene fotokopije dokumenata dovoljno dostaviti uz prijavu za jednu od pozicija, a u ostalim prijavama dokumentacija ne mora biti ovjerena. U ovakvim slučajevima potrebno je staviti napomenu da se ovjerena dokumentacija nalazi u prijavi za poziciju broj:...

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijem zaposlenika će se obaviti uz obavezno provođenje prethodne provjere znanja kandidata.

Po završetku izborne procedure, odabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

Prijave na javni oglas podnose se na adresu:

Sud Bosne i Hercegovine,
Ulica Kraljice Jelene br. 88
71 000 Sarajevo,

sa naznakom:
„Javni oglas za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta broj...“
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare