Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 26.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Sudija porotnik

- dan
Poslodavac:
Okružni sud Prijedor
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Prijedor
Rok prijave:
26.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Sudija porotnik – 6 (šest) izvršilaca

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
-da je državljanin Bosne i Hercegovine;
-da ima intelektualne i fizičke sposobnosti za obavljanje sudijske funkcije;
-da u vrijeme prijave na konkurs ima navršenih dvadeset i pet (25) godina života;
-da se odlikuje visokim moralnim kvalitetima i profesionalnom nepristrasnošću;
-da nije osuđivan za krivično djelo;
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak; i
-da ima mjesto prebivališta na teritoriji suda u koji se imenuje.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
-kratka biografija u kojoj je potrebno navesti zanimanje, trenutno zaposlenje, radno iskustvo i da li je član političke partije
-izvod iz matične knjige rođenih
-uvjerenje o državljanstvu
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci
-uvjerenje o prebivalištu

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Sud će po službenoj dužnosti u odnosu na izabranog kandidata pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti, a izabrani kandidati će takođe u roku od 30 dana od imenovanja dostaviti ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa biće obavljen intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.
MANDAT I POSTUPAK IMENOVANjA:
Sudija porotnik imenuje se na mandat od osam (8) godina i može se ponovo imenovati. Mandat može prestati na osnovu ostavke, navršene starosne dobi propisane za obavezan odlazak u penziju i zbog razrješavanja dužnosti iz razloga utvrđenih zakonom. Sudija-porotnik će i nakon isteka mandata, podnošenja ostavke ili navršene starosne dobi od sedamdeset i dvije (72) godine dovršiti sudjelovanje u predmetu u kojem je započet postupak, ukoliko je to potrebno za donošenje pravilne odluke u tom predmetu.

Sudije-porotnici mogu raditi do navršene starosne dobi od sedamdeset i dvije godine (72).

Po obavljenom intervjuu i ocjeni kandidata sačinjena rang lista biće dostavljena Visokom sudskom i tužilačkom savjetu na dalje postupanje u cilju imenovanja.
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „Za konkurs- sudija porotnik“ ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6, Prijedor.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare