Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Sturčni suradnik za socijalni pitanja

- dana
Poslodavac:
Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Zapadno-hercegovački kanton
Rok prijave:
16.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka svezi s dankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj {..Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 16/08,7/09,8/12 i 8/13). Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Županijskog zavoda za pravnu pomoć objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za pobunu radnog mjesta državnog službenika u Županijskom zavodu za pravnu pomoć

1.STRUČNI SURADNIK ZA SOCIJALNA PITANJA1 (jedan) izvršitelj

Radno mjesto se popunjava na neodređeno vrijeme poslova:
Utvrđuje socijalni status podnositelja zahtjeva za pružanje pravne pomoći o čemu izvještava branitelja; surađuje sa centrima za socijalni rad općina i gradova radi utvrđivanja statusa korisnika besplatne pravne pomoći; vodi korespondenciju sa predstavnicima stranih i domaćih organizacija glede implementacije instituta besplatne pravne pomoći u BiH; obavlja i druge poslove iz nadležnosti ovog radnog mjesta koje odredi ravnatelj Zavoda; za svoj rad odgovara ravnatelju Zavoda.

UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Županijskog zavoda za pravnu pomoć i to;
- VSS VII stupanj, odnosno visoko obrazovanje prvog (vrednovanog snajmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja Studij socijalnog rada.
- položen ispit za državnog službenika.
- jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme ili najmanje 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog ispita za namještenike u tijelima državne službe.
- poznavanje rada na računalu.

Prijava kandidata na natječaj:
1. se prijavljuju na natječaj dostavljanje uredno popunjenog prijavnog obrasca
Povjerenstva za državnu službu Županije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
2. koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
3. koji obavljaju poslove namještenika u tijelima državne službe
1 koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene preslike):
a) sveučilišnu diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.i992.godine),
b) dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdani nakon objave javnog natječaja.
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.


NAPOMENA ZA KANDIDATE:
0 datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com). imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja stručnog ispita smatrat ce se da je odustao od daljnje natječajne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana. od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva, izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata.

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke". broj:il/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke ul. Stjepana Radića 37b 88220 Široki Brijeg s naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika U Županijskom zavodu za pravnu pomoć“
NE OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com) Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz pnjavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točki ovog natječaja neće biti razmatrane.
Predsjednik Marka Bošnjak dipl. iur.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Zapadnohercegovački kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare