Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 20.06.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik za pravne poslove

- dana
Poslodavac:
Povjerenstvo za državnu službu ŽZH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Ljubuški
Rok prijave:
20.06.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Ljubuški objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta rukovodećih i ostalih državnih službenika u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Ljubuški

11. STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE - 1 (jedan) izvršitelj


11. Opis poslova
Prati propise iz djelokruga Službe i utvrđuje usklađenost općih i drugih akata sa zakonskim i pod zakonskim propisima, te Statutom; vrši izradu i stručnu obradu propisa i općih akata, daje mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima propisa, te stručno- pravnu obradu svih općih i pojedinačnih akata koje donosi Općinski načelnik,kao i one koje Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću; vodi evidenciju općinskih propisa; izrađuje, pregledava i kontrolira dokumentaciju prije potpisivanja od strane Općinskog načelnika, te ukazuje na eventualne pravne i materijale nedostatke; prati propise i obavlja sve poslove vezane za ljudske resurse, odnosno utvrđuje prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom u općinskom tijelu uprave; izrađuje prijedloge rješenja iz radno-pravnog statusa službenika i namještenika; izrađuje nacrte rješenja i drugih akata u postupku prijema i raspoređivanja zaposlenih, prestanka radnog odnosa, kao i ostvarivanja prava iz radnog odnosa, sudjeluje u pripremi materijala u svezi raspisivanja natječaja za popunjavanje radnih mjesta, stručnih mišljenja o primjeni propisa i općih akata iz područja radnih odnosa; sudjeluje u izradi godišnjeg plana obuke i vodi evidenciju o edukaciji državnih službenika i namještenika; vodi brigu o personalnim dosjeima uposlenih i vrši ažuriranje podataka iz dosjea; prati i analizira poštivanje radnog vremena zaposlenih u tijelu uprave, na temelju izvješća elektronskog sustava evidencije radnog vremena; sudjeluje u provedbi postupka zbog povrede službene dužnosti službenika i namještenika; podnosi polugodišnje izvješće o svom radu,obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi rukovoditelj Službe i za svoj rad istom odgovara.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Zapadnohercegovački kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Ljubuški i to:

Za poziciju 11:
- VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke,
- najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja ili najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe,
- položen ispit za državnog službenika i
- poznavanje rada na računalu.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene preslike)
1. sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),
2. dokaz o položenom ispitu za državnog službenika,
3. potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS
4. dokaz o poznavanju rada na računalu i
5. uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
Kandidat koji obavlja poslove namještenika u tijelima državne službe i koji je stekao VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja dužan je dostaviti i:
- dokaz da je uposlen u tijelu državne službe kao namještenik,
- dokaz o 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.
NAPOMENA:
Kandidati koji su položili stručni upravni ispit, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.
Ostale dokumente, kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), izabrani kandidat biti će dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.
Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za: „Javni natječaj za popunu radnih mjesta rukovodećih i ostalih državnih službenika u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Ljubuški“ - NE OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com).
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare