Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 23.06.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove

- dana
Poslodavac:
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
23.06.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu odluke o popunjavanju radnog mjesta stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine javnom konkurencijom, raspisivanjem javnog oglasa, broj P2-544/17 od 14.juna 2017.godine USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE, objavljujeJ A V N I O G L A S
za prijem u radni odnos


Stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove - jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijemeOpis poslova i radnih zadataka:Opis poslova: Stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove prati zakonske i druge propise iz oblasti radnih odnosa i o njima dostavlja informacije rukovodnim radnicima u Odjelu; po potrebi izrađuje analize i preglede i priprema pravna mišljenja, učestvuje u pripremi općih i drugih akata i materijala iz djelokruga Ustavnog suda; učestvuje u obavljanju pravnih poslova Ureda; vodi knjigu evidencije zaposlenih i stara se o pravovremenoj prijavi-odjavi zaposlenih; vodi brigu o radnim knjižicama i drugoj personalnoj dokumentaciji zaposlenih u Ustavnom sudu; ažurira nastale promjene i o tome obavještava nadležne nosioce osiguranja; stara se o ostvarivanju prava iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja i drugim pravima zaposlenih; izrađuje pojedinačne akte i potvrde u vezi radnopravnim statusom zaposlenih i obavlja potrebnu korespondenciju; vodi i daje statističke izvještaje i podatke; vodi evidenciju o prisustvu zaposlenih na poslu i druge evidencije; obavlja poslove po nalogu šefa Odjela i direktno mu je odgovoran.Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, diplomirani pravnik, najmanje jedna godina radnog iskustva na pravnim poslovima, položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na računaru.

Pri izboru kandidata, u slučaju istog broja bodova, prednost ima kandidat sa poznavanjem engleskog jezika.Napomena:

Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS-VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova.

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno na istim ili sličnim poslovima poslije stjecanja školske spreme utvrđene za konkretno radno mjesto.

Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Potrebni dokumenti:

Kandidati koji se žele prijaviti na javni oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na oglas koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak- petak) od 10.00 do 12.00 sati ili na web-stranici Ustavnog suda www.ustavnisud.ba.Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas dužni su da dostave, uz obrazac za prijavu, dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih oglasom, a posebno:diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome;
potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima koji moraju biti precizni i detaljni tako da se iz njih može utvrditi da kandidat posjeduje traženo radno iskustvo;
uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu;
uvjerenje o državljanstvu čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.


Svi priloženi dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene fotokopije.Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, koje nije starije od tri mjeseca, te ljekarsko uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.Procedura izbora:

Kandidati koji ispunjava formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na ispit znanja koji provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine, čiji je cilj provjera sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se kandidat prijavio.Ispit znanja se sastoji iz dva dijela: pisanog i usmenog dijela.Samo kandidati koji polože pismeni dio ispita znanja bit će pozvani na intervju. O datumu, vremenu i mjestu održavanja ispita znanja kandidati će biti naknadno obaviješteni.Rok i mjesto podnošenja prijava:

Javni oglas otvoren je osam (8) dana od dana objavljivanja na web-stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Prijavu i tražene dokumente treba dostaviti na adresu:

Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Prijava na javni oglas za stručnog saradnika za pravne,
personalne i opće poslove u
Sekretarijatu Ustavnog suda BiH
Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6
71 000 SARAJEVO


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare